Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Zastępca Dyrektora w Biurze Zarządzania Kadrami

Zastępca Dyrektora w Biurze Zarządzania Kadrami

Warszawa / PARP / 11-12-2017

Nr ref.: ZD/BZK/11/17

Celem stanowiska jest zapewnienie efektywnych procesów w zakresie rekrutacji, szkoleń, zarządzania efektywności pracy oraz informacji zarządczej niezbędnej do podejmowania decyzji w obszarze HR.

Główne zadania:

 • prognozowanie zatrudnienia, rekrutacji i wdrażania nowych pracowników;
 • monitorowanie i analizowanie budżetu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w oparciu o plany zatrudnienia oraz źródła finansowania w tym identyfikacji ryzyk i potencjalnych zagrożeń związanych z jego realizacją;
 • koordynowanie działań w zakresie polityki szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w szczególności za przygotowywanie rocznych planów szkoleń, opracowywanie i realizację programów rozwojowych dla pracowników, monitorowanie realizacji budżetu szkoleniowego;
 • zarządzanie efektywnością pracy w Agencji (w ramach systemu Zarządzania przez Cele);
 • analizowanie wskaźników z obszaru HR w tym dokonywanie analiz konkurencyjności wynagrodzeń, diagnozowanie odchyleń i rekomendowanie zmian w celu optymalizacji procesów HR na podstawie prowadzonych analiz; 
 • tworzenie i rozwój narzędzi wspierających proces analizy i raportowania oraz przepływu informacji zarządczych.

Oczekujemy:

wymagania konieczne:

 • wyższego wykształcenia;
 • min. 7-letniego doświadczenia w obszarze HR w organizacji zatrudniającej min. 500 pracowników;
 • min. 4-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołem; 
 • dobrej znajomości narzędzi wspierających procesy HR i oraz doświadczenia w ich wdrażaniu 

wymagania pożądane:

 • doświadczenia w zakresie rekrutacji, szkoleń, zarządzania efektywnością pracy, informacją zarządczą;
 • bardzo dobrych umiejętności analizy i syntezy danych oraz wyciągania logicznych wniosków, kreatywnego myślenia, formułowania założeń i hipotez oraz ich weryfikacji;
 • umiejętności menadżerskich, samodzielności w podejmowaniu decyzji;
 • bardzo dobrych umiejętności  w organizowaniu pracy; 
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel, PowerPoint i innych programów w celu wizualizacji i prezentacji danych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w ciekawych projektach z zakresu HR,  szkoleniach, warsztatach, seminariach, wykładach;
 • możliwość wprowadzania własnych ciekawych rozwiązań;
 • różnorodność – ciekawych i doświadczonych współpracowników;
 • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura;
 • wysokie standardy etyczne.

Dodatkowe informacje:

Aplikacje należy składać poprzez formularz.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30
Termin zgłoszeń: do 11 grudnia 2017 r.

Inne informacje:

 • Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center);
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu);
 • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Pobierz plik


Specjalista/ Główny specjalista ds. Zakupów

Specjalista/ Główny specjalista ds. Zakupów

Warszawa / ARP / 15-12-2017

Numer referencyjny BAZ/28/2017

Opis stanowiska

Poszukujemy pracownika na stanowisko Specjalista/Główny specjalista ds. zakupów, który będzie odpowie-dzialny za przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z otrzymanym przydziałem, w tym w szczególności:

 • kontrola merytoryczna wpływających zapotrzebowań;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowań, w tym SIWZ, zapytań ofertowych, ogłoszeń, pism kierowanych do wykonawców, protokołów, oświadczeń itp.;
 • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Spółki;
 • dbanie o terminową realizację postępowań;
 • dbanie o kompletność dokumentacji związanej z postępowaniem, utrzymywanie jej w należytym porządku;
 • uzupełnianie na bieżąco rejestrów związanych z postępowaniami;
 • przygotowanie umowy do podpisania po przeprowadzonym postępowaniu;
 • organizowanie posiedzeń komisji przetargowej dotyczących prowadzonych postępowań;

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość Ustawy o zamówieniach publicznych;
 • doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 lata stażu pracy związanego z  zamówieniami publicznymi;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków;
 • otwartość na rozwój zawodowy;

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • szkolenia i możliwość rozwoju;
 • przyjazną atmosferę;
 • świadczenia socjalne;
 • prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej;
 • pracę w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) do dnia 15.12.2017 r. na adres rekrutacja@arp.pl podając w temacie numer referencyjny BAZ/28/2017
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Administrator sieci komputerowej

Administrator sieci komputerowej

Warszawa / ARP / 15-12-2017

Nr ref.:  BI/27/2017

OPIS STANOWISKA

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za administrację siecią komputerową, w tym między innymi za:

 • administrowanie elementami systemu informatycznego (serwery, komputery osobiste, sieć LAN\WAN\VPN);
 • regularną aktualizację elementów systemu informatycznego; 
 • prowadzenie prac rozwojowych oraz wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie systemu IT;
 • administrowanie usługami sieciowymi (VLAN, UTM);
 • administrowanie serwerem pocztowym;
 • monitoring serwerów i elementów sieci komputerowej;
 • zarządzanie oprogramowaniem związanym z bezpieczeństwem danych i systemów IT;
 • monitorowanie i zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego (serwery, komputery, urządzenia mobilne);
 • analiza incydentów i tworzenie mechanizmów zabezpieczeń;
 • utrzymanie i zarządzanie kopiami zapasowymi;
 • zarządzanie systemem druku;
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji systemu IT.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe techniczne lub pokrewne;
 • minimum 5 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, najlepiej w firmie wielooddziałowej z sieciami rozległymi;
 • praktyczna znajomość:
 1. systemów serwerowych Microsoft Windows
 2. systemów desktopowych Windows
 3. zagadnień związanych z AD, DNS, DHCP, GPO, WSUS, DFS, MS Exchange, Hyper-V, VMWare
 4. zagadnień związanych z zarządzaniem i konfiguracją urządzeń UTM 
 5. zagadnień bezpieczeństwa danych i sieci
 • język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz kontakt ze wsparciem technicznym (poziom B2).
   

Szukamy pracownika, który nawet pod presją czasu potrafi efektywnie diagnozować i rozwiązywać problemy. Jest odpowiedzialnym, sumiennym, dokładnym (nawet przy rutynowych zadaniach) oraz samodzielnym pracownikiem. A ponad to, posiada na tyle rozwinięte umiejętności komunikacji, że kontakt z użytkownikami i praca w zespole również nie stanowią dla niej/niego problemu.

OFERUJEMY

 • ciekawe i rozwojowe projekty IT;
 • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej;
 • pracę w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) do dnia 15.12.2017 r. na adres rekrutacja@arp.pl podając w temacie numer referencyjny BI/27/2017.

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 

Pobierz plik

Aplikuj


Analityk Inwestycyjny w Departamencie Inwestycji Kapitałowych

Analityk Inwestycyjny w Departamencie Inwestycji Kapitałowych

Warszawa, Polska / PFR / 15-12-2017

Nr ref.: PFR/DIK/11//2017

Główne zadania:

 • wspieranie Zespołu Inwestycyjnego w wybranych aspektach procesów inwestycyjnych, w szczególności przeprowadzaniu analiz finansowych i rynkowych, przygotowaniu modelu wyceny,
 • pomoc Dyrektorowi i Menedżerowi Inwestycyjnemu w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby prezentacji transakcji Komitetowi Inwestycyjnemu,
 • udział w monitorowaniu działania spółek portfelowych w zakresie zgodności ich działania z biznesplanem i strategią, jak również ustaleniami wynikającymi z dokumentacji transakcyjnej,
 • wspieranie w sporządzaniu raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR,
 • wspieranie Zespołu Inwestycyjnego w przeprowadzaniu transakcji wyjścia z inwestycji,
 • udział w szkoleniach,
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR.
   

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • co najmniej 1 - rocznego doświadczenia zawodowego, w tym zdobytego w ramach praktyk; preferowane doświadczenie w bankowości inwestycyjnej lub funduszu private equity,
 • umiejętności modelowania finansowego,
 • doświadczenia w korzystaniu z serwisów rynkowych (Bloomberg, Reuters, mergermarket),
 • znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
 • znajomości KSH,
 • biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DIK/11/2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DIK/11/2017oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Specjalista w obszarze weryfikacji wniosków o płatność w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

Specjalista w obszarze weryfikacji wniosków o płatność w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

Warszawa / PARP / 17-12-2017

Nr ref.: S/DKW/11/17
Termin zgłoszeń: 2017-12-17
 
Główne zadania:

 • Weryfikacja wniosków o płatność, w tym sprawdzenie: kwalifikowalności poniesionych wydatków oraz sposobu ich dokumentowania przez beneficjenta, poziomu wykonania rzeczowego projektu, w tym poziomu osiągnięcia założonych dla projektu wskaźników produktu i rezultatu.
 • Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówień (dostaw towarów i usług) w projekcie, pod kątem ich zgodności z:
  • ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • stosowaniem zasady konkurencyjności,
  • poprawnością przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.
 • Rozpatrywanie odwołań beneficjentów od wyników weryfikacji wniosków o płatność oraz od wyniku weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień.
 • Współpraca z beneficjentami w zakresie zgodnym z obowiązującymi procedurami dotyczącymi postępowania z wnioskiem o płatność.
 • Wprowadzanie danych do systemów informatycznych.

Oczekujemy:
Wymagania konieczne:

 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej, w jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości lub w instytucji finansowej.
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów realizowanych z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej.
 • Znajomość zasad realizacji projektów finansowanych ze środków UE i krajowych.
 • Bardzo dobra obsługa programów z pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe, szczególnie  z obszaru ekonomii, finansów i bankowości oraz administracji i prawa.
 • Doświadczenie w zakresie obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym w zakresie weryfikacji wniosków o płatność lub kontroli projektów.
 • Odpowiedzialność, terminowość, rzetelność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność współpracy z ludźmi.
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Przyjazne środowisko pracy.
 • Współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.
 • Miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji poprzez link.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922.).”

Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawa 00-834, Pańska 81/83. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

 

Pobierz plik


Analityk w Biurze Strategii

Analityk w Biurze Strategii

Warszawa / PFR / 17-12-2017

Nr ref.: PFR/BS/11/2017 

Główne zadania:

 • praca z Zarządem przy aktualizacji strategii Grupy PFR,
 • prowadzenie/udział w projektach strategicznych Grupy PFR,
 • monitorowanie i raportowanie realizacji kluczowych inicjatyw,
 • przygotowywanie raportów i analiz strategicznych dotyczących Grupy PFR, jej działalności i możliwości rozwoju w kontekście otoczenia rynkowego, regulacyjnego oraz ryzyka,
 • wdrażanie wspólnych zasad zarządzania projektami i rozwijanie kompetencji w tym zakresie w ramach Grupy PFR,
 • wykonywanie innych zleconych prac bezpośrednio przez Zarząd.

Oczekujemy:

 • umiejętności analitycznego myślenia oraz strukturyzowania i rozwiązywania problemów,
 • silnego zaangażowania i chęci rozwoju,
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i samodzielności w pracy,
 • bardzo dobrej znajomości MS Office (Excel, PowerPoint)
 • wykształcenia wyższego (min. stopień licencjata / inżyniera),
 • co najmniej kilkumiesięcznego doświadczenia zawodowego w firmach doradztwa strategicznego lub bankach inwestycyjnych, 
 • biegłej znajomości języka angielskiego.

Oferujemy:

 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach mających realny wpływ na rozwój gospodarczy Polski,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji CV podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając: APLIKUJ
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich da-nych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referen-cyjnym PFR/BS/11/2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”
albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich da-nych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referen-cyjnym PFR/BS/11/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Specjalista/starszy specjalista ds. gwarancji

Specjalista/starszy specjalista ds. gwarancji

Warszawa / KUKE / 18-12-2017

Nr ref.: BGW/19/2017
 
Główne zadania:

 • udzielanie i obsługa gwarancji;
 • rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie gwarancji;
 • budowa odpowiednich relacji z klientami;
 • uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach z klientami.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane kierunku- ekonomia, prawo, administracja, zarzą-dzanie);
 • minimum 2-letniego doświadczenia w ubezpieczeniach finansowych albo bankowości;
 • znajomości zagadnień z zakresu finansów zakładów ubezpieczeń;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • bardzo dobrej znajomości MS Office;
 • wysokich zdolności komunikacyjnych;
 • wysokich zdolności analitycznych, skrupulatności, systematyczności i dokładności;
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • szeroki pakiet socjalny / opieka medyczna.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres praca@kuke.com.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredy-tów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces re-krutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Analityk Inwestycyjny/Associate

Analityk Inwestycyjny/Associate

Warszawa / PFR Ventures / 15-01-2018

Główne zadania:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
  •  Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
  •  Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi  
    przez  PFR Ventures (m.in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
  •  Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
    
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego

Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego

UE, Bliski Wschód, Ameryka Północna i Południowa, Azja oraz Afryka / PAIH / 31-01-2018

Nr ref.: PAIH/03/12/2017
 
Główne zadania:

 • Wsparcie polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i inwestycjami w państwie działalności ZBH, poprzez udzielanie informacji ekonomicznych i analitycznych o poszczególnych  branżach i sektorach gospodarki, uwarunkowaniach prawnych, konkurencji i potencjale danego rynku
 • Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację seminariów i warsztatów
 • Czynny udział w targach i eventach wystawienniczych w miejscu działalności
 • Budowanie powiązań i sieci kontaktów w celu zbierania informacji o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, zmianach uwarunkowań oraz aktualizacji wiedzy na temat gospodarki państwa działalności ZBH
 • Zarządzanie oraz koordynowanie pracy zespołu w podległej placówce
 • Podejmowanie działań interwencyjnych u władz państwa działalności ZBH w imieniu polskich przedsiębiorców
 • Obsługa logistyczna i informacyjna wizyt delegacji gospodarczych z Polski (w tym delegacji rządowych) do kraju działalności ZBH

Oczekujemy:

 • Min. 5 letnie doświadczenie w sprzedaży i/lub obsłudze klienta
 • Dobra znajomość ogólnej wiedzy o gospodarce i trendach rynkowych
 • Doświadczenie w pracy za granicą i zarządzaniu zespołem w środowisku wielokulturowym
 • Ukończone studia wyższe: preferowane kierunki ekonomiczne, MBA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (warunek konieczny), znajomość języka obcego w w/w miejscach pracy będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność pracy w zmiennych warunkach biznesowych pod presją czasu, w tym planowanie pracy wieloetapowej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne

Oferujemy:

 • Pracę w międzynarodowym środowisku, możliwość poznawania nowych kultur
 • Bogaty pakiet szkoleń przedwyjazdowych i okresowych
 • Raz do roku opłacenie kosztów podróży do Polski (w obie strony)
 • Pełne wsparcie w relokacji
 • Ubezpieczenie NNW na czas pobytu

 

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) w języku polskim za pomocą kwestionariusza znajdującego się pod 

linkiem.

 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Główny Specjalista w Zespole realizującym Branżowe Programy Promocji BRAND

Główny Specjalista w Zespole realizującym Branżowe Programy Promocji BRAND

Warszawa / PAIH / 31-01-2018

Nr ref.: PAIH/03/12/2017_Brand
 
Główne zadania:

 • organizacja i udział w zagranicznych targach i wystawach;
 • organizacja i udział w przyjazdowych misjach gospodarczych;
 • przygotowanie i realizacja działań PR dedykowanych programom;
 • bieżąca współpraca z Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH, polskimi placówkami zagranicznymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji powierzonych projektów;
 • stały kontakt z organizatorami targów i wystaw;
 • przygotowanie i realizacja we współpracy z komórką Zamówień Publicznych PAIH  procedur przetargowych w ramach organizowanych projektów;
 • opracowywanie materiałów informacyjnych na potrzeby realizowanych projektów;
 • przygotowywanie dokumentów prawno-finansowych niezbędnych do realizacji i rozliczania projektu, w tym postępowań zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
 • prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektów zgodnie z obowiązującymi procedurami;

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe;
 •  minimum 2 letnie doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów w ramach zagranicznych imprez wystawienniczych lub misji gospodarczych oraz nawiązywaniu relacji z organizatorami targów i wystawcami;
 • doświadczenie w przygotowywaniu specyfikacji do postępowań na wybór wykonawców działań targowych (zabudowa stoisk, wynajem powierzchni, pokazy kulinarne, itp);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pożądana znajomość drugiego języka;
 • znajomość aspektów prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego; znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie dodatkowym atutem; wysokie zdolności organizacyjne;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • dokładność i systematyczność;
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych;
 • biegła znajomość pakietu Microsoft Office;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy lub udokumentowana znajomość jednej z branż:

Biotechnologia i farmacja
Sprzęt medyczny
Części samochodowe i lotnicze
Maszyny i urządzenia
Moda polska
Kosmetyki
Budowa i wykańczanie budowli
Jachty i łodzie
Meble

Oferujemy:

 • wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji ciekawych projektów;
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań;
 • pracę w doświadczonym, prężnym, pozytywnie nastawionym zespole;
 • pakiet socjalny/opiekę medyczną.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) w języku polskim z dopiskiem „BPP - DPG”  na adres mailowy: rekrutacja@paih.gov.pl. Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyj-nych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).” Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Pro-wadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij