Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości

Warszawa / KUKE / 25-04-2018

Nr ref.: BKS/12/2018

Główne zadania: 

 • dekretacja dokumentów w tym księgowanie faktur zakupu (krajowych i zagranicznych)  oraz wyciągów bankowych,
 • ewidencja księgowa środków trwałych,
 • księgowanie wydatków pracowniczych (w tym wydatki kartami kredytowymi),
 • współpraca z zakresie przygotowania zestawień finansowych na potrzeby sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego I lub II stopnia w zakresie rachunkowości i finansów lub/i ekonomii,
 • min. 3 letniego doświadczenia w pracy w księgowości (księgi rachunkowe),
 • wiedzy dotyczącej krajowych zasad rachunkowości i przepisów podatkowych,
 • praktycznej znajomości zasad rozliczeń z pracownikami (delegacje krajowe i zagraniczne),
 • dobrej znajomości MS Office (w szczególności Excel),
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej, sumienności i terminowości,
 • znajomość systemu finansowo-księgowego Exact będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • opieka medyczna i pakiet benefitów pozapłacowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV):

Aplikuj

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BKS/12/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym  BKS/12/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Konsultant telefoniczny ds. obsługi klienta biznesowego

Konsultant telefoniczny ds. obsługi klienta biznesowego

Warszawa / KUKE / 30-04-2018

Liczba wakatów: dwa w oparciu o umowę cywilno prawną (zlecenie) 
Nr ref.: BRU/21/2018

Główne zadania: 

 • kontakty telefoniczne i mailowe z kontrahentami i klientami KUKE S.A.,
 • identyfikacja problemów i kierowanie rozmów do właściwych komórek organizacyjnych,
 • doradztwo klientom biznesowym oraz odpowiadania na pytania oraz rozwiązywanie problemów na pierwszej linii wsparcia, 
 • utrzymywanie dobrych relacji z klientem biznesowym i dbanie o dobry wizerunek firmy.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ewentualnie student/studentka ostatniego roku),
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym ( język rosyjski będzie dodatkowym atutem), 
 • dobrej znajomości MS Excel i MS Word, 
 • orientacji na wysoką jakość realizowanych zadań, dociekliwości i samodzielności, 
 • dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i łatwości nawiązywania kontaktów,
 • empatii oraz entuzjazmu dla idei rozwoju polskiej małej i średniej przedsiębiorczości,
 • atutem będzie doświadczenie w pracy z dużą ilością informacji i pod presją czasu,  
 • mile widziane doświadczenie w pracy w telefonicznej posprzedażowej obsłudze klienta w obszarze B2B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilno prawnej (umowa zlecenie) w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań.
   

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV)

Aplikuj

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego nume-rem referencyjnym BRU/21/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jed-nakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego nume-rem referencyjnym  BRU/21/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowol-ne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik


Specjalista ds. aktuarialnych

Specjalista ds. aktuarialnych

Warszawa / KUKE / 15-05-2018

Nr ref.: BAR/12/2018

Główne zadania:

 • kalkulacja rezerw techniczno – ubezpieczeniowych do celów rachunkowości i systemu Wypłacalność II oraz IFRS,
 • wyliczanie Minimalnego Wymogu Wypłacalności (MCR) oraz Standardowego Wymogu Wypłacalności (SCR),
 • rozwój narzędzi, procesów aktuarialnych, baz danych na potrzeby modelowania aktuarialnego,
 • analiza oraz dokumentowanie wyników wyliczeń,
 • analiza szkodowości i rentowności produktów,
 • sporządzanie raportów oraz analiz statystycznych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: nauki ścisłe),
 • co najmniej rocznego doświadczenia w aktuariacie,
 • wiedzy z zakresu konstrukcji produktów ubezpieczeniowych oraz finansów zakładów ubezpieczeń,
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel,
 • wysokich zdolności analitycznych,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość ubezpieczeń w dziale II, w grupach 14-16,
 • znajomość zagadnień reasekuracyjnych,
 • znajomość programu MS SQL.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • zatrudnienie w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • szeroki pakiet socjalny,
 • opiekę medyczną,
 • kartę sportową,
 • dobry dojazd do pracy (jesteśmy w Centrum Warszawy przy Złotych Tarasach).
   

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV)

Aplikuj

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BAR/12/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym  BAR/12/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Specjalista/Starszy Specjalista w Biurze Zarządzania Kadrami

Specjalista/Starszy Specjalista w Biurze Zarządzania Kadrami

Warszawa / PARP / 03-05-2018

Nr ref.: S/SS/BZK/04/18

 
Główne zadania:

 • prowadzenie oraz nadzorowanie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy; 
 • współpraca kadrowa z ZUS-em, Urzędem Skarbowym i PFRON-em (w tym prowadzenie doku-mentacji oraz rozliczeń);
 • samodzielne naliczanie wynagrodzeń dla pracowników;
 • rozliczanie podatków dochodowych od osób fizycznych;
 • dbanie o prawidłowy proces obsługi i rozliczeń umów cywilnoprawnych;
 • przygotowywanie zestawień i sprawozdań z zakresu obsługi kadrowo-płacowej i umów cywilno-prawnych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS.

Na tym stanowisku oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, prawo, administracja);
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze naliczania płac i prowadzenia dokumentacji kadrowej;
 • praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy oraz ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
 • znajomość programu Płatnik; 
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności   praktyczna znajomość Excela;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • skrupulatność i dokładność  w prowadzeniu powierzonej  dokumentacji.

Dodatkowo mile widziane jest (wymagania pożądane):

 • praktyczna znajomość ustawy o pracy tymczasowej;
 • wysokie umiejętności interpersonalne w tym współpraca i komunikacja;
 • bardzo dobra organizacja pracy i planowania.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • pracę w gronie wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość współpracy z ekspertami zewnętrz-nymi;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, wykładach itd.
 • miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji poprzez:
APLIKUJ

Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawa 00-834, Pańska 81/83. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
 

Pobierz plik


Analityk w Biurze Strategii

Analityk w Biurze Strategii

Warszawa / PFR / 17-05-2018

Biuro Strategii zajmuje się wsparciem Zarządu w kluczowych projektach strategicznych oraz rozwojem biznesu. W związku z rosnącą liczbą strategicznych inicjatyw, poszukujemy osoby na stanowisko analityka. Praca ta jest doskonałą okazją do rozwoju dla ambitnych kandydatów zainteresowanych makroekonomią oraz szeroko rozumianymi inwestycjami.

Nr ref.: PFR/BS/04/2018 
 
Od kandydata oczekujemy:

 • minimum 2- letniego doświadczenia zawodowego w doradztwie lub szeroko rozumianych finansach
 • wykształcenia wyższego (min. stopień licencjata / inżyniera),
 • umiejętności analitycznego myślenia oraz strukturyzowania i znajdowania rozwiązań w różnorodnych sytuacjach,
 • bardzo dobrej znajomości MS Office (Excel, PowerPoint),
 • biegłej znajomości języka angielskiego.

Do zadań kandydata będzie należało:

 • przygotowanie analiz i raportów strategicznych dotyczących Grupy PFR, jej działalności i możliwości dalszego rozwoju w kontekście otoczenia rynkowego, regulacyjnego oraz ryzyka,
 • przegląd i analiza działań banków rozwoju w innych krajach w celu identyfikacji najlepszych praktyk,
 • wsparcie w budowaniu partnerskich relacji z kluczowymi interesariuszami Grupy PFR,
 • współpraca z innymi działami oraz podmiotami z Grupy PFR w celu długoterminowego planowania operacyjnego i finansowego.

Wybranemu kandydatowi oferujemy

 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach mających realny wpływ na rozwój gospodarczy Polski,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BS/04/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BS/04/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik


Starszy Analityk/Associate w Departamencie Inwestycji Kapitałowych

Starszy Analityk/Associate w Departamencie Inwestycji Kapitałowych

Warszawa / PFR / 30-04-2018

Numer ref.: PFR/DIK/3/2018
 
Główne zadania:

 • wspieranie Menedżera Inwestycyjnego w wybranych aspektach procesów inwestycyjnych, w tym samodzielne przeprowadzanie analiz finansowych i rynkowych, przygotowywanie modeli wyceny oraz nadzór nad procesem Due Diligence,
 • pomoc Menedżerowi Inwestycyjnemu w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby prezentacji transakcji Komitetowi Inwestycyjnemu,
 • udział w monitorowaniu działania spółek portfelowych w zakresie zgodności ich działania z biznes planem i strategią, jak również ustaleniami wynikającymi z dokumentacji transakcyjnej,
 • sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR,
 • wspieranie Menedżera Inwestycyjnego w przeprowadzaniu transakcji wyjścia z inwestycji,
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • co najmniej 3 - letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w bankowości inwestycyjnej lub funduszu private equity,
 • umiejętności modelowania finansowego,
 • doświadczenia w korzystaniu z serwisów rynkowych (Bloomberg, Reuters, mergermarket),
 • znajomości KSH,
 • biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler.


Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) 

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DIK/3/2018.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”
albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DIK/3/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Kontroler Finansowy

Kontroler Finansowy

Warszawa / PFR TFI / 30-04-2018

Główne zadania:

 • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby Towarzystwa i zarządzanych funduszy,
 • kontrola limitów kosztów funduszy inwestycyjnych,
 • tworzenie i kontrola budżetów spółki,
 • sprawozdawczość zarządcza oraz statutowa spółki,
 • nadzór nad płynnością finansową spółki,
 • współpraca z podmiotem świadczącym usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki,
 • współpraca z podmiotami świadczącymi usługi dla funduszy inwestycyjnych,
 • współpraca z podmiotami wybranymi do badania sprawozdań finansowych spółki i funduszy.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, powszechnym towarzystwie emerytalnym lub spółce zarządzającej PE/VC,
 • zaawansowanej znajomości programu MS Excel,
 • znajomości zagadnień rachunkowości zarządczej,
 • znajomości regulacji prawnych odnoszących się do działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zagadnień rachunkowości funduszy inwestycyjnych – dodatkowy atut,
 • doświadczenia w analizie i raportowaniu wyników z działalności,
 • wysokich umiejętności analitycznych i interpersonalnych,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy.

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego,
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport Plus, prywatna opieka medyczna).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja2@pfrtfi.pl załączając CV oraz list motywacyjny. W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Kontroler Finansowy”.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR TFI S.A., ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późń. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Asystent (F/M) Zarządu ds. Korporacyjnych

Asystent (F/M) Zarządu ds. Korporacyjnych

Warszawa / PFR Ventures / 04-05-2018

Nr ref.: PFRV/A/04/2018

Główne zadania:

 • obsługa i wsparcie administracyjnoprawne i korporacyjne Spółki,
 • przygotowywanie wniosków do sądu rejestrowego KRS/urzędów,
 • archiwizowanie dokumentacji korporacyjnej Spółki (tj. katalogowanie, skanowanie, kserowanie, wprowadzanie do dysku wspólnego i sporządzanie kopii dokumentacji),
 • koordynacja obiegu dokumentów w Spółce,
 • samodzielne prowadzenie rejestrów dokumentów korporacyjnych spółki w wersji papierowej i elektronicznej,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zapytaniami ofertowymi Spółki oraz prowadzenie procesu zakupowego i archiwizacja dokumentacji zakupowej,
 • bieżące wsparcie Departamentu Prawnego.

Oczekujemy:

 • min. roczne doświadczenie zawodowe w zakresie pracy biurowej/asystenckiej ze szczególnym uwzględnieniem kancelarii prawnych,
 • wykształcenie wyższe lub studenci/tki ostatnich lat,
 • bardzo dobra znajomość pakietu programów Microsoft Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odzielność uwagi,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista
 • drobiazgowość-dokładność-rzetelność,
 • zorientowanie na rezultaty i wysoką jakość pracy,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • nienaganna postawa etyczna.

Mile widziane:

 • praktyczne doświadczenie w pracy asystenckiej w międzynarodowych kancelariach prawnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR.

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/A/04/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/A/04/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik


Prawnik

Prawnik

Warszawa / PFR Ventures /

Nr ref.: PFR Ventures/03/2018

Główne zadania:

 • obsługa korporacyjna i wsparcie prawne PFR Ventures sp. z o.o. w zakresie zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • przygotowanie dokumentacji konkursowej i obsługa prawna konkursów organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • negocjowanie umów inwestycyjnych z oferentami wyłonionymi w konkursach organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • nadzór prawny nad realizacją umów inwestycyjnych zawartych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • przygotowywanie analiz, opinii prawnych i interpretacji przepisów krajowych i unijnych związanych z działalnością PFR Ventures sp. z o.o.

Oczekujemy:

 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa spółek handlowych, obsługi korporacyjnej spółek oraz w obszarze fuzji i przejęć (M&A) (najlepiej w zakresie obsługi instytucji finansowych),
 • praktyczna wiedza z zakresu regulacji prawnych rynku kapitałowego ze szczególnym naciskiem na niepubliczny obrót papierami wartościowymi,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych i ostatnich zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w tym prowadzenie negocjacji/wystąpień publicznych,
 • zorientowanie na rezultaty i wysoką jakość pracy,
 • nienaganna postawa etyczna.

Mile widziane:

 • tytuł radcy prawnego,
 • praktyczne doświadczenie w negocjacji kontraktów i umów inwestycyjnych,
 • znajomość rynku oraz przepisów prawnych dotyczących instrumentów finansowych,
 • znajomość rynku venture capital/private equity w Polsce (mile widziana znajomość tych rynków w Europie i na świcie),
 • znajomość przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznych (regulacji krajowych i unijnych),
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów unijnych lub finansowanych z budżetu państwa.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Aplikuj

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR Ventures/03/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR Ventures/03/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Analityk Inwestycyjny/Associate

Analityk Inwestycyjny/Associate

Warszawa / PFR Ventures /

Główne zadania:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
  a. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
  c. Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12//2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij