Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Analityk Inwestycyjny/Associate

Analityk Inwestycyjny/Associate

Warszawa / PFR Ventures / 28-02-2018

Nr ref.:PFRV/AI/01/2018

Główne zadania:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
  •  Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
  •  Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi  
    przez  PFR Ventures (m.in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
  •  Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
    
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12//2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Analityk w Zespole Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Analityk w Zespole Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Warszawa / PFR TFI / 28-02-2018

Główne zadania:

 • analiza i ocena projektów inwestycyjnych pod kątem efektywności finansowej, zgodności z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa polskiego i unijnego;
 • tworzenie modeli finansowych i baz danych;
 • monitorowanie, sporządzanie raportów i analiz lokat i portfeli funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych;
 • udział w opracowywaniu regulacji wewnętrznych w obszarze zarządzania aktywami;
 • udział w procesie tworzenia nowych funduszy inwestycyjnych;
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych;
 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi takimi jak ryzyko, operacje, kontroling, nadzór, audyt.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego , preferowane kierunki: finanse, ekonomia, prawo;
 • min. 3-letniego doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych lub wdrażających programy unijne;
 • znajomości rynku private equity oraz venture capital;
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1);
 • dobrej organizacji pracy i kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywności, dbałości o szczegóły, otwartości na współpracę;
 • dodatkowym atutem będzie licencja doradcy inwestycyjnego lub tytułu CFA (także w trakcie ubiegania się).

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport Plus, prywatna opieka medyczna).

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja2@pfrtfi.pl załączając CV oraz list motywacyjny. W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Analityk”.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR TFI S.A., ul. Ludna 2,  00-406 Warszawa moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926
z późń. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Asystent

Asystent

Warszawa / KUKE / 28-02-2018

Nr ref.: BRU/05/2018

Liczba wakatów: dwa w tym jeden w Wydziale Raportów Gospodarczych (WRG) oraz jeden w Wydziale Przygotowywania Informacji (WPI)

Główne zadania: 

WRG: 

 • kontakty telefoniczne i mailowe z kontrahentami i Klientami KUKE S.A.,
 • sporządzanie raportów gospodarczych na potrzeby analityków kredytowych,  
 • weryfikacja poprawności zamówienia na raporty, 
 • pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o kontrahentach, 
 • udział w przygotowaniu i doskonaleniu procedur pozyskiwania informacji gospodarczych, 
 • dbałość o kompletności dokumentacji oraz jej prawidłową archiwizację. 

WPI:

 • rejestracja i weryfikacja wniosków limitowych, 
 • rejestracja i weryfikacja podmiotów gospodarczych, 
 • pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o kontrahentach i ich kondycji finansowej , 
 • obsługa obiegu dokumentów i komunikacji zewnętrznej biura,
 • sporządzanie raportów.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości), 
 • podstawowej wiedzy z zakresu oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw i sprawozdawczości rachunkowej, 
 • znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym ( język rosyjski będzie dodatkowym atutem), 
 • dobrej znajomości MS Excel i MS Word, 
 • orientacji na wysoką jakość realizowanych zadań, dociekliwości i samodzielności, 
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu relacji biznesowych, 
 • umiejętności pracy z dużą ilością informacji i pod presją czasu,  
 • atutem będzie doświadczenie w pracy w obsłudze telefonicznej klienta w obszarze B2B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na okres próbny- WRG oraz na zastępstwo- WPI) w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV)

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BRU/05/2018.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym  BRU/05/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik


Ekspert ds. Audytu

Ekspert ds. Audytu

Warszawa / PFR TFI / 28-02-2018

Główne zadania:

 • realizacja czynności audytowych w spółce oraz u jej kontrahentów;
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych czynności audytowych, formułowanie rekomendacji oraz  weryfikacja ich wdrożenia;
 • udział w procesie budowy rocznego planu audytów spółki z uwzględnieniem analiz ryzyka oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji audytowej i raportowej;
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi i udzielanie wyjaśnień dotyczących działania systemu audytu w spółce organom nadzoru;
 • udział w procesie wsparcia merytorycznego pracowników spółki oraz prowadzenia szkoleń wewnętrznych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, prawo;
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy w obszarze audytu wewnętrznego w TFI lub instytucji finansowej;
 • znajomości metodyki audytu wewnętrznego i umiejętności stosowania jej w praktyce;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji audytów w obszarze IT;
 • biegłej obsługi programów pakietu MS Office;
 • umiejętności analitycznego myślenia, zwięzłego i klarownego prezentowania wniosków;
 • orientacji na realizację zadań oraz jakości i profesjonalizmu w pracy;
 • rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych.

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport Plus, prywatna opieka medyczna).

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja2@pfrtfi.pl załączając CV oraz list motywacyjny. W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Ekspert ds. Audytu”.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR TFI S.A., ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późń. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji, ABI

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji, ABI

Warszawa / KUKE / 20-03-2018

Liczba wakatów: 1
Nr ref.:BPA/07/2018

 
Główne zadania:

 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), o którym mowa w art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz wykonywanie zadań określonych w art. 36a ust. 2 tej ustawy,
 • udział w opracowywaniu strategii i celów zarządzania bezpieczeństwem informacji (w tym danych osobowych) i ciągłością działania KUKE S.A.,
 • projektowanie, wdrażanie i doskonalenie procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania Spółki,
 • opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych) i ciągłości działania oraz wsparcie w ich wdrażaniu,
 • opracowywanie analiz i raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych) i ciągłości działania w KUKE S.A.,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania,
 • opracowywanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania, w szczególności wynikających z przeprowadzonych audytów,
 • utrzymanie i rozwijanie procesu zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w Spółce, planowanie i koordynowanie szacowania ryzyka w ramach tego procesu,
 • opiniowanie umów, projektów i rozwiązań planowanych i wdrażanych w KUKE S.A. – w zakresie bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych) i ciągłości działania,
 • obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania, w tym naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wykonywanie zadań w zakresie tworzenia, wdrażania, testowania i doskonalenia planów ciągłości działania dla Spółki,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z wyżej wymienionych zagadnień.  

Oczekujemy:

 

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum 3-letniego doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji,
 • wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania oraz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji,
 • znajomości standardów ISO 27001, ISO 22301, ISO 3100/ISO 27005,
 • znajomości przepisów o ochronie danych osobowych,
 • znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • doświadczenia we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i/lub ciągłością działania,
 • umiejętności i doświadczenia w zakresie przeprowadzania szacowania ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa informacji i/lub ciągłości działania,
 • umiejętności sporządzania raportów i dokumentacji,
 • umiejętności budowania pozytywnych relacji oraz pracy w zespole,
 • mile widziana umiejętność i doświadczenie w zakresie przeprowadzania analizy BIA.


Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • samodzielne stanowisko raportujące bezpośrednio do Zarządu spółki,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) APLIKUJ


Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BPA/07/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BPA/07/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Menadżer ds. projektów strategiczno-rozwojowych

Menadżer ds. projektów strategiczno-rozwojowych

Warszawa / KUKE / 15-03-2018

Główne zadania:

 • współpraca z kierownictwem wyższego szczebla przy opracowywaniu strategicznych planów rozwojowych,
 • definiowanie, implementacja oraz zarządzanie krótko i długo terminowymi projektami spółki,
 • ścisła współpraca ze Sponsorami Projektów w zakresie planowania i zapewnienia spójności projektów ze strategią spółki,
 • prowadzenie dokumentacji aktywności, analiz i prognoz dotyczących projektów transformacyjnych oraz bieżących i planowanych inicjatyw,
 • nadzór i koordynacja działań zespołów projektowych w tym prowadzenie szczegółowych planów pracy, punktów kontrolnych, przydzielania zasobów do działań i prowadzenie spotkań projektowych,
 • odpowiedzialność za planowanie i wykonanie budżetu przedsięwzięcia,
 • ewaluacja procesu realizacji projektów,
 • raportowanie przebiegu prac Zarządowi spółki.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane z zakresu zarządzania),
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia Project Managera, mile widziane w międzynarodowej firmie consultingowej,
 • wiedzy popartej certyfikatem z zarządzania projektem (PMP / Prince2),
 • wysoko rozwiniętych zdolności analitycznego myślenia,
 • silnego dążenia do realizacji celu i poczucie bycia właścicielem procesu,
 • samodzielności i odpowiedzialności w realizowaniu powierzonych zadań,
 • kreatywności i otwartości na stosowanie nowych rozwiązań i koncepcji,
 • znajomości MS Office, w tym Excel i PowerPoint na poziomie zaawansowanym,
 • praktycznej znajomości nowoczesnych aplikacji i platform do tworzenia prezentacji multimedialnych i infografik (np.: Prezi, Vuvox.com, Slides),
 • praktycznej znajomości programów/aplikacji ułatwiających zarządzanie projektami np.: MS Project Manager i/lub Asana,
 • proaktywnego podejście do wyzwań i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • doświadczenia w realizacji procesów zmiany będzie dodatkowym atutem,
 • zdolności komunikacyjnych i asertywności.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • samodzielne stanowisko raportujące bezpośrednio do Zarządu spółki,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • opiekę medyczną.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV)

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
'Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym Zarzad/06/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym  Zarzad/06/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Menedżer Inwestycyjny

Menedżer Inwestycyjny

Warszawa / PFR Ventures / 28-02-2018

Nr ref.: PFRV/MI/12/2017

Główne zadania:

 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu Zespołem przygotowującym i przeprowadzającym nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
  a. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert;
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in.    badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych, oraz due diligence funduszy VC),
  c. Negocjowanie warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu Zespołem podejmującym działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym zapewnienie reprezentacji w organach funduszy VC oraz terminowego i właściwego jakościowo pozyskania informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego lub Zarządu PFR Ventures o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu zespołem sporządzającym analizy i rekomendacji do Zarządu PFR Ventures związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego lub Zarządu PFR Ventures w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.


Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Co najmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.
Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • Profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • Udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.


Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:
APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12//2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Menedżer Inwestycyjny w Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN

Menedżer Inwestycyjny w Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN

Warszawa / PFR TFI / 28-02-2018

Główne zadania:

 • pozyskiwanie nowych projektów inwestycyjnych, aktywne zarządzanie relacjami z potencjalnymi partnerami, udział w promocji Funduszu;
 • strukturyzowanie projektów inwestycyjnych i uzgadnianie warunków finansowania;
 • analiza biznesplanów, modeli finansowych i sprawozdań finansowych, oraz dokumentowanie wyników tej analizy w postaci wniosków inwestycyjnych;
 • udział w ustalaniu zapisów umów inwestycyjnych na podstawie przyjętych standardów umów;
 • monitorowanie i raportowanie wyników spółek portfelowych, praca w radach nadzorczych;
 • udział w rozwiązywaniu problemów i w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w spółkach portfelowych;
 • udział w wycenie udziałów spółek portfelowych, w negocjowaniu warunków wyjścia Funduszu i w przygotowaniu umów sprzedaży udziałów;
 • współpraca z innymi członkami zespołu inwestycyjnego, w tym raportowanie dotyczące całego portfela.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: finanse, księgowość, prawo;
 • min. 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze zarządzania inwestycjami;
 • wszechstronnych umiejętności analitycznych i komunikacyjnych obejmujących: budowę relacji z partnerami, tworzenie spójnych dokumentów, przejrzystych projekcji finansowych i profesjonalnych prezentacji;
 • dobrej znajomości języka angielskiego, inne języki będą dodatkowym atutem;
 • mile widziane doświadczenie sektorowe lub regionalne.

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport Plus, prywatna opieka medyczna).

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja2@pfrtfi.pl załączając CV oraz list motywacyjny. W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Menedżer Inwestycyjny FEZ”.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR TFI S.A., ul. Ludna 2,  00-406 Warszawa moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji,
w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926
z późń. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Menedżer Programu

Menedżer Programu

Warszawa / PFR / 11-03-2018

Nr ref.: PFR/DPS/02/2018

Menedżer Programu odpowiedzialny jest za koordynację Programu Flagowego, której celem jest uzyskanie synergii wynikającej ze współpracy wielu instytucji publicznych pozwalającej na większą efektywność i szybkość realizacji celów Programu, rozwoju Produktów flagowych. Jego celem jest m.in. identyfikacja i uruchomienie kluczowych dla osiągnięcia korzyści z realizacji Programu instrumentów wspierających rozwój sektora i Produktów flagowych oraz efektywna alokacja środków finansowych i innych dostępnych w instytucjach zasobów.
Programy flagowe - Programy Flagowe Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), mające za cel, poprzez działania instytucji publicznych, wsparcie rozwoju nowoczesnego przemysłu w strategicznych dla gospodarki sektorach oraz wsparcie tworzenia produktów flagowych budujących wizerunek Polski jako lidera.

Główne zadania:

 • identyfikacja produktów Programów flagowych,
 • identyfikacja i uruchomienie instrumentów w instytucjach publicznych, realizujących cele Programów.

Oczekujemy:
Doświadczenie:

 • doświadczenie w roli Kierownika Projektu / Kierownika Programu,
 • przeprowadzone z sukcesem dużej skali przedsięwzięcie, od fazy startu do fazy zakończenia w roli kierownika,
 • potwierdzona teoretyczna oraz praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami/programami,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami publicznymi,
 • doświadczenie w biznesie.

Kompetencje:

 • sprawczość i skuteczność, kreatywność, samodzielność, 
 • skuteczna komunikacja,
 • poczucie misji i odpowiedzialności, 
 • multidyscyplinarność - umiejętność pracy w wielu różnych obszarach, 
 • umiejętność angażowania w realizację Programu jego interesariuszy,
 • doskonała organizacja pracy,
 • bardzo dobra współpraca w ramach zespołów, 
 • umiejętność analizy, syntezy 
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • szansa na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.


Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV): 

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DPS/02/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DPS/02/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik


Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

Warszawa / PARP / 04-03-2018

Nr ref.: MS/S/DKW/02/18

Główne zadania:

1. Wykonywanie zadań związanych z monitoringiem realizacji i rozliczania przez PARP działań w ramach PO IR oraz PO PW:

 • przygotowywanie sprawozdań okresowych z realizacji ww. programów, w tym informacji kwartalnych,
 • przygotowywanie deklaracji wydatków oraz prognoz certyfikacji, monitoring realizacji celu certyfikacji,
 • pozyskiwanie środków finansowych i monitoring ich wydatkowania,
 • przygotowywanie dokumentów, informacji i analiz na potrzeby zewnętrzne (m.in. dla Instytucji Zarządzającej) i wewnętrzne w zakresie postępów realizacji działań ww. programów (kontraktacja i certyfikacja), na podstawie danych z innych komórek PARP, baz danych (w tym SL2014), i innych źródeł,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy z instytucjami i organizacjami, działającymi w zakresie ww. programów,
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem i aktualizacją dokumentów programowych, wytycznych, aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych (w tym procedur) dotyczących realizacji ww. programów,
 • udział w przygotowaniu rocznego Planu Działania PARP oraz sprawozdań z jego realizacji.

2. Wykonywanie zadań związanych z zamykaniem realizacji PO IG przez Regionalne Instytucje Finansujące, w tym w szczególności:

 • weryfikacja i zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań finansowych RIF oraz dokumentacji z kwartalnych audytów finansowych przeprowadzanych w RIF,
 • przeprowadzanie kontroli w siedzibie wybranych RIF,
 • korespondencja i bieżące kontakty z RIF,
 • zbieranie i analiza danych od RIF oraz sporządzanie informacji i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
 • udział w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych w zakresie finansowania kosztów operacyjnych RIF (w tym ramach pomocy technicznej PO IR).

Na tym stanowisku oczekujemy (wymagania konieczne):

1.  Ukończonych studiów wyższych,
2.  Doświadczenia zawodowego:

 • jeśli aplikujesz na stanowisko młodszego specjalisty: wymagane jest co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w realizacji projektów/umów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych/UE lub co najmniej roczne doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych bądź instytucji wdrażającej projekty/programy finansowane ze środków unijnych,
 • jeśli aplikujesz na stanowisko specjalisty: wymagane jest co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów/umów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych/UE; lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych bądź instytucji wdrażającej projekty/programy finansowane ze środków unijnych.

 3.  Obsługi MS Office, w tym między innymi:

 • Excel – znajomość umożliwiająca opracowywanie zbiorczych zestawień, w tym korzystanie z formuł przyspieszających pracę na dokumencie,
 • Word – znajomość na poziomie bardzo dobrym,
 • Power Point – znajomość na poziomie umożliwiającym sprawne przygotowanie prezentacji.

 4.  Umiejętności analizy danych.

Dodatkowo mile widziane jest (wymagania pożądane):

 1.  Ukończenie studiów wyższych o profilu finansowym, społeczno-ekonomicznym, ekonometria, statystyka, analiza danych, metody ilościowe, prawo,
 2.  Znajomość zasad realizacji/kontraktowania/rozliczania projektów współfinansowanych z EFRR (optymalnie PO IR, PO PW),
 3.  Znajomość systemu realizacji PO IR i PO PW, w szczególności:

 • zagadnień w zakresie pomocy publicznej,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy Prawo zamówień publicznych.

 4.  Doświadczenie w obszarze przygotowywania poświadczeń/deklaracji wydatków,
 5.  Doświadczenie w opracowywaniu procedur realizacji zadań,
 6.  Doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE,
 7.  Doświadczenie w zakresie analizy danych,
 8.  Znajomość języka UE na poziomie komunikatywnym (preferowany j. angielski),
 9.  Inne:

 • umiejętność opracowywania tekstów na podstawie dostępnych danych i informacji,
 • umiejętność opracowywania zbiorczych zestawień w programie Excel,
 • umiejętność rzetelnej analizy otrzymywanych informacji i umiejętność prezentowania informacji,
 • komunikatywność, w tym łatwość porozumiewania się w mowie i piśmie,
 • analityczne myślenie,
 • skrupulatność, 
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność czytania ze zrozumieniem,
 • umiejętność współpracy w zespole.

Oferujemy:

 1.  Stabilne zatrudnienie na postawie umowy o pracę,
 2.  Pracę w gronie świetnie wykwalifikowanych specjalistów,
 3.  Możliwość realizacji ciekawych projektów, 
 4.  Możliwość rozwoju zawodowego w tym korzystania ze specjalistycznych szkoleń,
 5.  Pracę w biurze położonym w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji poprzez link:

APLIKUJ

Pobierz plik


Specjalista ds. likwidacji szkód (ubezpieczenia transakcji handlowych)

Specjalista ds. likwidacji szkód (ubezpieczenia transakcji handlowych)

Warszawa / KUKE / 28-02-2018

Nr ref.: BWO/04/2018
 
Główne zadania:

 • samodzielne prowadzenie procesu obsługi roszczeń, likwidacji szkód w tym prawidłowa weryfikacja wniosków o wypłatę odszkodowań z tytułu umów ubezpieczeń lub roszczeń z tytułu gwarancji;
 • kompletowanie i analizowanie dokumentacji dotyczącej szkody;
 • utrzymywanie relacji z Klientami.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego ekonomicznego lub prawniczego;
 • znajomości  unormowań prawnych związanych z obrotem handlowym;
 • dobrej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego lub rosyjskiego w zakresie słownictwa ekonomicznego i handlowego;
 • biegłej znajomości MS Excel, mile widziana umiejętność programowania w VBA;
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych;
 • dobrej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • doświadczenie w ubezpieczeniach należności i/ lub likwidacji szkód będzie zdecydowanym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań;
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań;
 • opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BWO/04/2018.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym  BWO/04/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Specjalista w Departamencie Finansów i Kontrolingu

Specjalista w Departamencie Finansów i Kontrolingu

Warszawa / PFR / 28-02-2018

Nr ref.: PFR/DFK/01/2018

Główne zadania:

 • wykonywanie zadań z zakresu zarówno rachunkowości zarządczej / kontrolingu jak i rachunkowości finansowej / księgowości,
 • tworzenie oraz kontrola realizacji planu finansowego oraz budżetów kosztowych,
 • wsparcie w procesie zarządzania płynnością finansową spółki, negocjowanie lokat bankowych,
 • przygotowywanie prognoz zapotrzebowania na środki przez fundusze zarządzane przez spółkę,
 • współpraca z bankami,
 • przygotowywanie analiz i raportów,
 • weryfikacja faktur kosztowych,
 • weryfikacja rozliczeń delegacji, kart służbowych, wydatków gotówkowych,
 • wprowadzanie płatności do systemu bankowego,
 • wystawianie faktur przychodowych spółki,
 • współpraca z podmiotem świadczącym usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki,
 • współpraca z audytorem.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • min. 2-letniego doświadczenia w obszarze rachunkowości zarządczej / kontrolingu (warunek konieczny),
 • zaawansowanej znajomości programu MS Excel (warunek konieczny),
 • podstawowej znajomości zagadnień rachunkowości finansowej oraz podatków,
 • staranności i dokładności szczególnie w wykonywaniu zadań z zakresu księgowości,
 • wysokich umiejętności analitycznych i interpersonalnych,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • program kafeteryjny,
 • pakiet opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR.


Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) klikając:

APLIKUJ 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DFK/01/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DFK/01/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik


Starszy Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii umowa o pracę

Starszy Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii umowa o pracę

Warszawa / PARP / 04-03-2018

Główne zadania:

 • przygotowywanie szczegółowych planów badań ewaluacyjnych dla działań wdrażanych przez PARP.
 • nadzór nad projektami oraz realizacją ewaluacji (wewnętrznych oraz zewnętrznych) działań wdrażanych przez PARP.
 • opracowywanie zakresu i metodologii badań, narzędzi badawczych do ewaluacji i badań monitoringowych realizowanych przez PARP.
 • przygotowywanie analiz, raportów, prezentacji, publikacji dotyczących wyników badań realizowanych przez PARP oraz innych opracowań dotyczących działań wdrażanych przez PARP.
 • współpraca z Instytucjami Zarządzającymi oraz innymi organizacjami projektującymi oraz realizującymi ewaluacje programów publicznych.

Oczekujemy:
Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe (socjologia/ekonomia/nauki społeczne).
 • Doświadczenie zawodowe: w pracy badawczej (4 lata), w projektowaniu i realizacji badań ewaluacyjnych programów publicznych (2 lata), w przygotowywaniu raportów i innych opracowań o charakterze analitycznym (3 lata) i projektowaniu narzędzi badawczych dla technik ilościowych oraz jakościowych (3 lata).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość technik badawczych ilościowych oraz jakościowych oraz zasad realizacji badań ewaluacyjnych dotyczących programów publicznych.
 • Znajomość programów publicznych zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości.
 • Praktyczna znajomość obsługi programów pakietu MS Office i programu SPSS Statistics.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Doświadczenie w wystąpieniach publicznych.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie (studia podyplomowe) w zakresie ewaluacji/badań rynku/zarządzania projektami.
 • Znajomość innych języków obcych.
 • Znajomość zasad realizacji programów UE.
 • Obsługa programu SPSS Data Collection Web Interviews oraz programu MAXQDA.
 • Doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych.
 • Publikacje, artykuły w zakresie ewaluacji interwencji publicznych i/lub badań o charakterze społeczno-ekonomicznym.


Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą,
 • pracę przy niestandardowych projektach umożliwiających zastosowanie autorskich rozwiązań,
 • dużą samodzielność,
 • pracę przy produktach dedykowanych dla przedsiębiorców.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny, CV – zgodnie z załączonym wzorem, na adres: rekrutacja@parp.gov.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922.).”


Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawa 00-834, Pańska 81/83. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Zarządzający w Zespole Funduszy Otwartych

Zarządzający w Zespole Funduszy Otwartych

Warszawa / PFR TFI / 28-02-2018

Główne zadania:

 • zarządzanie Funduszami inwestycyjnymi 
 • sporządzanie analiz oraz dokumentacji decyzji inwestycyjnych 
 • zawieranie transakcji na rzecz zarządzanych funduszy

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: finanse, ekonomia lub prawo
 • min. 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi 
 • licencji doradcy inwestycyjnego lub tytułu CFA
 • dobrej znajomości programów pakietu MS Office (Word, Excel, VBA) oraz systemów informacyjnych Reuters/Bloomberg
 • komunikatywności, dbałości o szczegóły, otwartości na współpracę 

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport Plus, prywatna opieka medyczna).

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja2@pfrtfi.pl załączając CV oraz list motywacyjny. W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Zarządzający w Zespole Funduszy Otwartych”.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR TFI S.A., ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późń. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik

Aplikuj


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij