Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Specjalista ds. aktuarialnych

Specjalista ds. aktuarialnych

Warszawa / KUKE / 05-07-2017

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Nr ref.: BAR/06/2017
Termin zgłoszeń: do 05 lipca 2017
 
Główne zadania:

 • kalkulacja rezerw techniczno–ubezpieczeniowych do celów rachunkowości i systemu Wypłacalność II,
 • udział w wyliczaniu Minimalnego Wymogu Wypłacalności (MCR) oraz Standardowego Wymogu Wypłacalności (SCR),
 • rozwój narzędzi, procesów aktuarialnych, baz danych na potrzeby modelowania aktuarialnego,
 • udział w analizie rezerw techniczno–ubezpieczeniowych,
 • udział w analizie szkodowości produktów,
 • sporządzanie raportów oraz analiz statystycznych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu matematycznym lub ukończenia kierunków pokrewnych (nauki ścisłe),
 • co najmniej rocznego doświadczenia w aktuariacie,
 • znajomości zagadnień związanych z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi oraz systemu Wypłacalność II,
 • wiedzy z zakresu konstrukcji produktów ubezpieczeniowych oraz finansów zakładów ubezpieczeń,
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel, MS Word,
 • wysokiej zdolności analitycznej, dociekliwości, samodzielności, inicjatywy,
 • dokładności, dbałości o szczegóły,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności pracy pod presją czasu

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość ubezpieczeń w dziale II, w grupach 14-16,
 • znajomość zagadnień reasekuracyjnych,
 • znajomość programu MS SQL i języków programowania Visual Basic, SQL, R.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres praca@kuke.com.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Korporację Ubezpie-czeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rea-lizacji procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyj-nych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Analityk kredytowy/ Underwriter w Biurze Ryzyka Ubezpieczeniowego

Analityk kredytowy/ Underwriter w Biurze Ryzyka Ubezpieczeniowego

Warszawa / KUKE / 06-07-2017

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Nr ref.: BRU/06/2017
Termin zgłoszeń: do 06 lipca 2017
 

Główne zadania:

 • ocena  ryzyka transakcji ubezpieczeniowych oraz ustalanie limitów kredytowych i pułapów zaangażowania w ramach nadanych uprawnień;
 • zarządzanie powierzonym portfelem ryzyk zgodnie z przyjętymi strategiami underwritingu;
 • sporządzanie wniosków na wyższe szczeble kompetencji limitowych;
 • sporządzanie analiz i opinii na zlecenie współpracujących komórek organizacyjnych;
 • udział w tworzeniu strategii undewritingowych w odniesieniu do krajów, branż i produktów;
 • udział w doskonaleniu procedur, narzędzi i modeli stosowanych w procesie oceny i monitorowania ryzyka

Oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia ekonomicznego;
 • znajomości oceny kredytowej przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych;
 • doświadczenia zawodowego w zakresie oceny ryzyka (wskazane doświadczenie w zakresie oceny ry-zyka ubezpieczenia należności handlowych);
 • umiejętności szybkiego podejmowania racjonalnych decyzji;
 • umiejętności pracy z dużą ilością informacji i pod presją czasu;
 • dobrej znajomość języka angielskiego (dodatkowa znajomość innych języków obcych mile widziana)

Oferujemy:

 • zatrudnienie w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • dużą samodzielność działania;
 • szeroki pakiet socjalny/opiekę medyczną

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres praca@kuke.com.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Asystent ds. wsparcia sprzedaży

Asystent ds. wsparcia sprzedaży

Warszawa / KUKE / 30-06-2017

Asystent ds. wsparcia sprzedaży
Miejsce pracy: Warszawa, Polska 
Nr ref.: BSP/06/2017
 
Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2017
 
Główne zadania:

 • umawianie spotkań dla doradców klienta,
 • obsługa CRM, w tym rejestrowanie podejmowanych działań,
 • analizowanie terminowości realizowanych zadań przez doradców klienta,
 • obsługa infolinii, 
 • obsługa wewnętrznych aplikacji i systemów wspierających sprzedaż.

Oczekujemy:

 • doskonałej umiejętności nawiązywania relacji biznesowych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • minimum 1-rocznego doświadczenia w zakresie wsparcia sprzedaży,
 • wykształcenia wyższego lub IV bądź V rok studiów (ekonomia, ubezpieczenia),
 • bardzo dobrej znajomości MS Office, w tym Excel.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, na podstawie umowy o pracę, 
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • szeroki pakiet socjalny / opieka medyczna.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres praca@kuke.com.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.


Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredy-tów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).”


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik

Aplikuj


Główny specjalista/Ekspert ds. zabezpieczeń

Główny specjalista/Ekspert ds. zabezpieczeń

Warszawa / ARP / 07-07-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: BUF/16/2017
Termin zgłoszeń: 07.07.2017
 
Główne zadania:
Szukamy pracownika na stanowisko Głównego specjalisty/Eksperta ds. zabezpieczeń w Ze-spole Analiz Prawnych i Zabezpieczeń Biura Usług Finansowych. Do najważniejszych zadań osoby na tym stanowisku przypisane będzie:

 • ocena zabezpieczeń proponowanych przez przedsiębiorców ubiegających się o finansowanie
 • weryfikacja przekazywanych przez przedsiębiorców dokumentów dotyczących zabezpieczeń
 • sporządzanie opinii dotyczących proponowanych zabezpieczeń
 • udział w uzgodnieniach/negocjacjach dotyczących warunków zabezpieczeń wierzytelności ARP S.A.
 • udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń (uchwały korporacyjne, umowy)
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczeń transakcji finansowych zawartych przez ARP S.A. z przedsiębiorcami


Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub prawniczym
 • co najmniej 1 roku pracy na podobnym stanowisku
 • znajomości przepisów prawa dot. ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności, w tym hipoteki, zastawu, umowy cesji, analiza prawna i ekonomiczna zabezpieczeń
 • znajomości procesu windykacji zabezpieczeń
 • znajomości języka angielskiego
 • zdolności analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • zdolności do formułowania czytelnych wniosków

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej
 • pracę w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta

 

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@arp.pl podając w temacie numer referencyjny (BUF/16/2017).

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Specjalista ds. finansów

Specjalista ds. finansów

Warszawa / ARP / 07-07-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: BFK/10/2017
Termin zgłoszeń: 07.07.2017
 
Główne zadania:
Szukamy pracownika na stanowisko Specjalisty ds. finansów w Biurze Finansów i Kontrolingu. Do najważniejszych zadań osoby na tym stanowisku przypisane będzie:

 • import przelewów z systemu finansowo-księgowego do systemu bankowego
 • obsługa rachunków bankowych
 • monitoring wydatków i wpływów dla planowanych głównych transakcji i współpraca z innymi biurami w tym zakresie
 • weryfikacja kompletności dokumentów stanowiących tytuł do wypłaty oraz kontrola pod kątem rachunkowym
 • wykonywanie analiz kosztów, przychodów
 • raportowanie dziennych wpływów i wydatków z rachunków bankowych ARP S.A.

Oczekujemy:

 • wiedzy z zakresu finansów firmy
 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub finansowym (ew. ostatni rok studiów)
 • umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się
 • odpowiedzialności
 • systematyczności i dokładności
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • znajomości języków obcych mile widziana

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia)
 • prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej
 • pracę w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta
 • przyjazną atmosferę w pracy

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@arp.pl podając w temacie numer referencyjny (BUF/10/2017).

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Młodszy Specjalista ds. aktuarialnych

Młodszy Specjalista ds. aktuarialnych

Warszawa / KUKE / 30-06-2017

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Nr ref.: BAR/05/2017
Termin zgłoszeń: do 30 czerwca 2017
 
Główne zadania:

 • kalkulacja rezerw techniczno – ubezpieczeniowych do celów rachunkowości i systemu Wypłacalność II,
 • udział w wyliczaniu Minimalnego Wymogu Wypłacalności (MCR) oraz Standardowego Wymogu Wypłacalności (SCR),
 • rozwój narzędzi, procesów aktuarialnych, baz danych na potrzeby modelowania aktuarialnego,
 • udział w analizie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych,
 • udział w analizie szkodowości produktów,
 • sporządzanie raportów oraz analiz statystycznych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu matematycznym lub ukończenia kierunków pokrewnych (nauki ścisłe),
 • znajomości zagadnień związanych z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi oraz systemu Wypłacalność II,
 • wiedzy z zakresu konstrukcji produktów ubezpieczeniowych oraz finansów zakładów ubezpieczeń,
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel, MS Word,
 • wysokiej zdolności analitycznej, dociekliwości, samodzielności, inicjatywy,
 • dokładności, dbałości o szczegóły,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności pracy pod presją czasu

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość ubezpieczeń w dziale II, w grupach 14-16,
 • znajomość zagadnień reasekuracyjnych,
 • znajomość programu MS SQL i języków programowania Visual Basic, SQL, R.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres praca@kuke.com.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Główny specjalista

Główny specjalista

Warszawa / ARP / 07-07-2017

Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa, Polska 
Nr ref.: BK/18/2017 
Termin zgłoszeń: 07.07.2017
 
Główne zadania:
Szukamy pracownika na stanowisko Głównego specjalisty w Biurze Księgowości. Do najważniejszych zadań osoby na tym stanowisku przypisane będzie:

 • współudział w sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • współudział w procesie sporządzania wewnętrznej oraz zewnętrznej sprawozdawczości finansowej
 • komunikacja z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej
 • komunikacja z oddziałami ARP S.A.
 • współudział w pracach dotyczących rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane ekonomiczne)
 • pięcioletniego doświadczenia zawodowego, w tym minimum trzyletniego doświadczenia na stanowisku finansowym lub księgowym
 • wiedzy z zakresu rachunkowości, podatku CIT, sporządzania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych
 • mile widziana znajomość programu Infor ERP LN
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • zdolności planowania i organizowania pracy
 • analitycznego myślenia i przetwarzania danych
 • dokładności, odpowiedzialności i komunikatywności

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej
 • pracę w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@arp.pl podając w temacie numer referencyjny (BK/18/2017).

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik

Aplikuj


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowo-Operacyjnych Spółki PFR Ventures Sp. z o.o.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowo-Operacyjnych Spółki PFR Ventures Sp. z o.o.

Warszawa / PFR / 10-07-2017

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. OGŁASZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWO-OPERACYJNYCH SPÓŁKI PFR VENTURES SP. Z O.O.

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać łącznie następujące warunki formalne:
1.    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2.    posiadać co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe (okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek), w tym, co najmniej 5-letni staż pracy na rynkach finansowych (w tym w szczególności funduszach private equity lub venture capital), w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie kierownicze na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w obszarze finansów lub inwestycji (prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający, partner),
3.    cechować się popartą doświadczeniem zawodowym znajomością instrumentów finansowania innowacji oraz zrozumieniem zasad finansowania projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów innowacyjnych,
4.    posiadać doświadczenie w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw lub w zakresie tworzenia modeli finansowych projektów inwestycyjnych zdobyte:
a.    w funduszach typu private equity, venture capital, lub
b.    w bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych i międzynarodowych instytucjach finansowych, lub
c.    w firmach doradztwa corporate finance.
5.    cechować się biegłą znajomością języka angielskiego,
6.    korzystać z pełni praw publicznych,
7.    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
8.    cechować się niekaralnością,
9.    w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
10.    kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a.    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b.    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c.    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d.    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e.    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
Dodatkowymi atutami będą:
1.    doświadczenie i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek publicznych, doświadczenie i wiedza z zakresu nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
2.    biegła znajomość standardów rachunkowości potwierdzona uzyskaniem kwalifikacji ACCA lub uprawnieniami biegłego rewidenta,
3.    uprawnienia doradcy inwestycyjnego lub kwalifikacje CFA.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys (CV), w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
3.    dyplom ukończenia studiów wyższych,
4.    świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
5.    dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, akty powołania, odpisy KRS);
6.    oświadczenia o:
(a)    korzystaniu z pełni praw publicznych,
(b)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
(c)    niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
(d)    braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i karnych skarbowych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego.
(e)    zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Spółce oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Spółce dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowo-Operacyjnych spółki PFR Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w terminie do dnia 10 lipca 2017 r. bezpośrednio w siedzibie spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Książęca 4, piętro 5, 00-498 Warszawa (dalej „PFR S.A.” lub „Spółka”), w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00 lub pocztą (decyduje data doręczenia Spółce) na ww. adres.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w siedzibie PFR S.A. w dniu 10 lipca 2017 roku. 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane w siedzibie Spółki od dnia 12 lipca 2017 r., z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą w szczególności:
(a)    wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorach, w których działać będzie spółka, 
(b)    wiedza w zakresie rachunkowości, w tym MSR i MSSF,
(c)    wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych oraz ich strukturyzowania finansowego,
(d)    wiedza w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa,
(e)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
(f)    znajomość zasad organizacyjno – prawnych funkcjonowania spółek zarządzających częścią portfela funduszy inwestycyjnych,
(g)    znajomość zasad audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
(h)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
(i)    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, 
(j)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przeprowadzić krótką prezentację swojego planu działania jako Członek Zarządu ds. Finansowo-Operacyjnych PFR Ventures Sp. z o.o., który będzie wpisywał się w realizację zadań PFR Ventures Sp. z o.o. określonych w Akcie założycielskim spółki PFR Ventures Sp. z o.o.
Kandydatom zainteresowanym uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym, na pisemny wniosek i po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności w przedmiocie uzyskanych informacji o PFR Ventures, udostępnione zostaną w siedzibie PFR S.A. podstawowe informacje o PFR Ventures Sp. z o.o. obejmujące: (1) Akt założycielski PFR Ventures Sp. z o.o., (2) Sprawozdanie finansowe za rok 2015 wraz z opinią audytora. Kandydaci zainteresowani wglądem do ww. dokumentów powinni złożyć odpowiedni pisemny wniosek w terminie do trzech dni roboczych, począwszy od następnego dnia po zamieszczeniu niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pfr.pl, w siedzibie PFR S.A., ul. Książęca 4, piętro 5, 00-498 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00,  tel. +48 22 537 75 41, faks: +48 22 378 49 51, mail: biuro@pfr.pl.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Kandydaci zostaną poinformowani na piśmie na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowo-Operacyjnych Spółki PFR Ventures Sp. z o.o.  oraz wszystkie złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie 2 tygodni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną odesłane listem poleconym na podany adres do korespondencji. 

Spółka PFR S.A. ani  spółka PFR Ventures Sp. z o.o. nie ponoszą kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Postępowanie kwalifikacyjne może w każdym czasie zostać zakończone, bez podania przyczyn lub bez wyłonienia kandydat
 

Pobierz plik

Aplikuj


Asystent(ka) w Biurze Zarządu

Asystent(ka) w Biurze Zarządu

Warszawa / PFR Ventures / 15-07-2017

Miejsce pracy:  Warszawa, Polska 
Nr ref.: PFR Ventures/07/2017
Termin zgłoszeń: 15 lipca 2017
 
Główne zadania:

 • wsparcie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółki z o.o.,
 • organizowanie i obsługa posiedzeń / narad organów spółki,
 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej w zleconym zakresie,
 • archiwizacja dokumentacji korporacyjnej,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów.
 • bieżąca obsługa Biura Zarządu:
 • obsługa sekretariatu,
 • organizacja spotkań i eventów,
 • nadzór nad obiegiem korespondencji,
 • obsługa własna członków Zarządu,
 • organizacja podróży służbowych,
 • przygotowywanie oraz nadzór nad realizacją zamówień towarów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biura Zarządu.

 
Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe,
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi biura zarządu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zorientowanie na dostarczanie rezultatów i wysoką jakość pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nienaganna postawa etyczna.
 • mile widziana: znajomość języka angielskiego.

 
Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

 
Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl z podaniem w temacie numeru referencyjnego ogłoszenia i nazwy stanowiska.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik

Aplikuj


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij