Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Menedżer Inwestycyjny

Menedżer Inwestycyjny

Warszawa / PFR Ventures /

Główne zadania:

 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu Zespołem przygotowującym i przeprowadzającym nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym: 
  a. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert;
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych, oraz due diligence funduszy VC), 
  c. Negocjowanie warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu Zespołem podejmującym działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym zapewnienie reprezentacji w organach funduszy VC oraz terminowego i właściwego jakościowo pozyskania informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego lub Zarządu PFR Ventures o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu zespołem sporządzającym analizy i rekomendacji do Zarządu PFR Ventures związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego lub Zarządu PFR Ventures w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Co najmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • Profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • Udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12//2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Analityk Inwestycyjny/Associate

Analityk Inwestycyjny/Associate

Warszawa / PFR Ventures /

Główne zadania:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
  a. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
  c. Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12//2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Prawnik

Prawnik

Warszawa / PFR Ventures /

Nr ref.: PFR Ventures/03/2018

Główne zadania:

 • obsługa korporacyjna i wsparcie prawne PFR Ventures sp. z o.o. w zakresie zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • przygotowanie dokumentacji konkursowej i obsługa prawna konkursów organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • negocjowanie umów inwestycyjnych z oferentami wyłonionymi w konkursach organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • nadzór prawny nad realizacją umów inwestycyjnych zawartych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • przygotowywanie analiz, opinii prawnych i interpretacji przepisów krajowych i unijnych związanych z działalnością PFR Ventures sp. z o.o.

Oczekujemy:

 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa spółek handlowych, obsługi korporacyjnej spółek oraz w obszarze fuzji i przejęć (M&A) (najlepiej w zakresie obsługi instytucji finansowych),
 • praktyczna wiedza z zakresu regulacji prawnych rynku kapitałowego ze szczególnym naciskiem na niepubliczny obrót papierami wartościowymi,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych i ostatnich zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w tym prowadzenie negocjacji/wystąpień publicznych,
 • zorientowanie na rezultaty i wysoką jakość pracy,
 • nienaganna postawa etyczna.

Mile widziane:

 • tytuł radcy prawnego,
 • praktyczne doświadczenie w negocjacji kontraktów i umów inwestycyjnych,
 • znajomość rynku oraz przepisów prawnych dotyczących instrumentów finansowych,
 • znajomość rynku venture capital/private equity w Polsce (mile widziana znajomość tych rynków w Europie i na świcie),
 • znajomość przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznych (regulacji krajowych i unijnych),
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów unijnych lub finansowanych z budżetu państwa.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Aplikuj

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR Ventures/03/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR Ventures/03/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Specjalista ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Departamencie Bezpieczeństwa

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Departamencie Bezpieczeństwa

Warszawa / PFR / 19-04-2018

Numer ref.: PFR/DB/SBT/03/2018

Główne zadania:

 • projektowanie i wdrażanie architektury bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Spółki,
 • planowanie zabezpieczeń fizycznych, wdrażanie systemów bezpieczeństwa fizycznego (SKD, CCTV) oraz zarządzanie nimi,
 • definiowanie standardów i polityk bezpieczeństwa dla środowiska teleinformatycznego Spółki oraz nadzorowanie ich wdrażania i stosowania,
 • monitorowanie biuletynów bezpieczeństwa teleinformatycznego i innych specjalistycznych źródeł informacji o trendach w zakresie rozwoju zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i metod obrony przed nimi, 
 • opracowywanie analiz, raportów i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa (w tym audytów konfiguracji systemów oraz testów penetracyjnych) środowiska teleinformatycznego Spółki,
 • opracowywanie rekomendacji w zakresie zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Spółki, w szczególności wynikających z przeprowadzonych audytów i testów bezpieczeństwa,
 • wdrażanie, administrowanie i rozwijanie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego (IDS, DLP, PKI, SIEM itp.),
 • monitorowanie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Spółki,
 • identyfikowanie, analizowanie i ocena ryzyk dla środowiska teleinformatycznego Spółki oraz definiowanie adekwatnych zabezpieczeń – w ramach procesu zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji w Spółce,
 • opiniowanie umów, projektów i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, planowanych i wdrażanych w Spółce,
 • wsparcie w procesie obsługi incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Spółki, w szczególności poprzez wykrywanie i blokowanie ataków, zabezpieczanie śladów z wykorzystaniem technik i metod informatyki śledczej (ang. Forensic), analizowanie incydentów, opracowywanie i wdrażanie zabezpieczeń,
 • udział w opracowywaniu, wdrażaniu, testowaniu i rozwijaniu planów ciągłości działania dla środowiska teleinformatycznego Spółki,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Oczekujemy:

 • minimum 5-letniego doświadczenia w zakresie zapewniania bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • wiedzy z zakresu cyberprzestępczości, metod wykrywania cyberataków, sposobów reagowania na nie oraz metod i technik zabezpieczania środowiska teleinformatycznego przez cyberatakami, potwierdzonej certyfikatami branżowymi,
 • wiedzy i umiejętności w zakresie konfigurowania i użytkowania systemów bezpieczeństwa (SIEM, IPS, DLP, itp.),
 • wiedzy i umiejętności na poziomie zaawansowanym w zakresie zarządzania złożonymi środowiskami serwerowymi opartymi na platformach MS Windows i UNIX/Linux; mile widziane doświadczenie w pracy z rozległymi, heterogenicznymi środowiskami teleinformatycznymi (poziom Enterprise),
 • znajomości standardów, systemów i technologii zabezpieczeń fizycznych (SKD, CCTV),
 • doświadczenia w prowadzeniu lub co najmniej uczestnictwie w projektach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • umiejętności i doświadczenia w zakresie przeprowadzania testów penetracyjnych, znajomości metodyk i standardów w tym zakresie,
 • komunikatywności i umiejętności budowania i rozwijania relacji biznesowych, 
 • mile widziana umiejętność przeprowadzania audytów bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego z wykorzystaniem metod socjotechnicznych. 

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pakiet opieki medycznej,
 • szansa na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i własnych rozwiązań.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV):

 APLIKUJ 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DB/SBT/03/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DB/SBT/03/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Specjalista ds. Obsługi Klienta

Specjalista ds. Obsługi Klienta

Warszawa / KUKE / 15-04-2018

Liczba wakatów: 1
Nr ref.: BSP/11/2018 

Główne zadania: 

 • sporządzanie i zawierania umów ubezpieczenia B2B, aneksów i porozumień wprowadzających zmiany do umów B2B,
 • wystawianie rachunków z tytułu składki ubezpieczeniowej,
 • ewidencjonowanie umów i informacji z nimi związanych,
 • przygotowywanie i zawieranie umów cesji praw do przyszłych odszkodowań,
 • przygotowywanie pism prowizyjnych oraz sporządzanie i zawieranie porozumień z pośrednikami ubezpieczeniowymi,
 • budowanie relacji i współpraca z ubezpieczającymi, pośrednikami i cesjonariuszami w zakresie obsługiwanych umów,
 • naliczanie prowizji dla pośredników oraz ustalania stanu należności i zobowiązań w stosunkach z pośrednikami i innymi podmiotami współpracującymi z Biurem Sprzedaży.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunkach ekonomicznych (ekonomia, ubezpieczenia, finanse),
 • min. 3 letniego doświadczenia w pracy branży ubezpieczeniowej, 
 • znajomości zasad tworzenia umów i analizy zapisów umów ubezpieczenia oraz umiejętności interpretacji ogólnych warunków ubezpieczenia, 
 • samodzielności i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • kreatywności i otwartości na stosowanie nowych rozwiązań i koncepcji,
 • proaktywnego podejście do wyzwań i umiejętności pracy pod presją czasu, 
 • zdolności komunikacyjnych i asertywności,
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego (min. poziom A2).


Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) tutaj przycisk

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BSP/11/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BSP/11/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Młodszy Specjalista w Biurze Finansów

Młodszy Specjalista w Biurze Finansów

Warszawa / KUKE / 31-03-2018

Nr ref.:FIN/08/2018

Główne zadania: 

 • współuczestniczenie w procesach controllingowych i sprawozdawczych zakładu ubezpieczeń,
 • analiza i raportowanie danych finansowych będących podstawą do podejmowania decyzji zarządczych, 
 • integracja danych pochodzących z różnych źródeł,
 • sporządzanie prezentacji i wizualizacji dot. wyników sprzedażowych i finansowych spółki,
 • udział w procesie planowania i budżetowania, 
 • udział we wdrożeniach nowych narzędzi i procesów controllingowych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ewentualnie student/studentka ostatniego roku) na kierunkach matematycznych, ekonometrycznych, ekonomicznych, finansowych itp.,
 • umiejętności analitycznych oraz zdolności wyciągania logicznych wniosków,
 • umiejętności tworzenia modeli finansowych/ekonometrycznych,
 • wskazane min. półroczne doświadczenie w obszarze finansów lub analiz, preferowana branża ubezpieczeniowa,
 • pożądana znajomość rachunkowości zakładów ubezpieczeń,
 • samodzielności i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • biegłej znajomości arkusza kalkulacyjnego Excel, w tym VBA,
 • mile widziana znajomość SQL,
 • znajomość rozwiązań Business Intelligence/ baz i hurtowni danych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) :

Aplikuj

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym FIN/08/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym FIN/08/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Menedżer ds. zarządzania ryzykiem

Menedżer ds. zarządzania ryzykiem

Warszawa / KUKE / 31-03-2018

Nr ref.: KZR/09/2018
 
Główne zadania: 

 • koordynowanie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem,
 • tworzenie i modyfikacja dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem,
 • monitorowanie poziomu ryzyka w Spółce,
 • monitorowanie i implementacja zmian wynikających z przepisów prawa, rekomendacji i wytycznych nadzorczych oraz dobrych praktyk i standardów rynkowych, w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • gromadzenie informacji oraz prowadzenie bazy zdarzeń w ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym, 
 • współpraca oraz wsparcie jednostek organizacyjnych w procesach zarządzania ryzykiem,
 • tworzenie okresowych raportów dotyczących zarządzania ryzykiem,
 • formułowanie zaleceń działań w zakresie zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie ich realizacji,
 • przeprowadzanie szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych oraz sporządzanie raportów,
 • koordynowanie okresowej weryfikacji mechanizmów kontrolnych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: matematyka, ekonomia, statystyka, zarządzanie ryzykiem, metody ilościowe lub ekonometria),
 • co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego, udokumentowanego pracą w instytucjach finansowych (preferowane: działy odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, kontrolę procesów lub audyt),
 • doskonałej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • umiejętności analitycznych,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • komunikatywności,
 • samodzielności,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (min. poziom B1).


Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • samodzielne stanowisko raportujące bezpośrednio do Zarządu Spółki,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) 

Aplikuj

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym KZR/09/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym KZR/09/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Główny specjalista ds. zarządzania ryzykiem

Główny specjalista ds. zarządzania ryzykiem

Warszawa / KUKE / 31-03-2018

Liczba wakatów: 1
Nr ref.: FIN/10/2018 
 
Główne zadania: 

 • udział w tworzeniu i aktualizacji strategii, polityk i procedur zarządzania ryzykiem w spółce, w tym implementacja obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych/rekomendacji organu nadzoru,
 • koordynacja procesu Własnej Oceny Ryzyka i Wypłacalności,
 • przeprowadzanie okresowych analiz dot. ryzyka w spółce, w tym: testów stresu, analiz wrażliwości, monitoringu limitów i koncentracji, pomiarów ryzyka,
 • współpraca przy ustalaniu kapitałowych wymogów wypłacalności SCR i MCR,
 • definiowanie KRI i prowadzenie bazy zdarzeń w ramach zarządzania ryzykiem operacyjnym, 
 • opracowywanie wewnętrznych metodologii szacowania poziomu ryzyka, w tym walidacja i weryfikacja adekwatności wykorzystywanych metod pomiaru,
 • określanie współzależności pomiędzy ryzykami i ich agregacja w celu określania całkowitego poziomu ryzyka,
 • udział w zarządzaniu środkami własnymi i planowaniu kapitałowym,
 • opracowywanie okresowych raportów w zakresie ryzyka dla Zarządu i Komitetu Audytu, 
 • przygotowywanie informacji opisowych w zakresie zarządzania ryzykiem do  sprawozdań finansowych spółki oraz do organu nadzoru, w tym ankiety BION.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunkach matematycznych, ekonometrycznych, ekonomicznych, finansowych itp.,
 • min. 3 letniego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem w branży finansowej, 
 • praktycznej wiedzy na temat metod kalkulacji poziomu ryzyka w instytucji finansowej,
 • znajomość regulacji prawnych z obszaru zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń,
 • samodzielności i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności analitycznych oraz zdolności wyciągania logicznych wniosków,
 • biegłej znajomości arkusza kalkulacyjnego Excel, w tym VBA,
 • komunikatywności,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (min. poziom B1).

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań- raportowanie do Dyrektora Finansowego,
 • opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) tutaj przycisk aplikuj:

 APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym FIN/10/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym FIN/10/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz moż-liwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Manager ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem

Manager ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem

Warszawa / PFR Ventures / 23-03-2018

Nr ref.: PFRV/03/2018

Główne zadania:

 • nadzór nad działalnością Spółki oraz Funduszy zarządzanych przez PFR Ventures sp. z o.o. w zakresie zgodności z przepisami prawa, wytycznymi organów nadzoru oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz monitorowanie wydanych rekomendacji,
 • dokonywanie niezależnej oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem w Spółce, w tym adekwatności i skuteczności stosowanych mechanizmów kontrolnych,
 • nadzorowanie przepływu informacji poufnych, informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz innych informacji prawnie chronionych,
 • zapewnienie odpowiednich mechanizmów dotyczących przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów oraz zarządzanie konfliktami interesów,
 • monitorowanie transakcji własnych dokonywanych przez osoby powiązane z Funduszem,
 • budowanie świadomości wśród pracowników Funduszu w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym przygotowanie i realizacja szkoleń pracowników, zapewnienie pracownikom wsparcia w zakresie interpretacji przepisów w obszarze identyfikowania i zarządzania konfliktami interesów oraz zarzadzania ryzykiem braku zgodności,
 • koordynowanie współpracy z zewnętrznymi organami nadzoru i kontroli, w tym koordynację i monitorowanie wykonania zaleceń i rekomendacji wydanych po kontrolach przeprowadzonych w Spółce lub Funduszach przez te organy,
 • sporządzanie analiz i raportów dla Zarządu (w tym w szczególności na potrzeby prowadzonych przez Spółkę badań due diligence) oraz na potrzeby/zlecenie Rady Nadzorczej Spółki,
 • przekazywanie Zarządowi okresowych informacji o stwierdzonych ryzykach i słabościach mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz o efektach podjętych działań w celu ich usunięcia,
 • wsparcie w tworzeniu, opiniowaniu, aktualizacji i publikacji wewnętrznych regulacji oraz wewnętrznych dokumentów związanych z działalnością operacyjną Spółki oraz Funduszy zarządzanych przez Spółkę w celu zapewnienia zgodności działalności Spółki z przepisami prawa, nadzór nad przestrzeganiem regulacji wewnętrznych,

Oczekujemy:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Compliance Officera / Inspektora Nadzoru udokumentowanego pracą w instytucjach finansowych (TFI, Domu Maklerskim lub w Banku),
 • wykształcenia wyższego (preferowane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze),
 • praktycznego rozumienia procesów operacyjnych i inwestycyjnych związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi,
 • doświadczenia w zakresie kontroli wewnętrznej,
 • znajomości zasad ładu korporacyjnego,
 • doskonałej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • umiejętności analitycznych,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
 • komunikatywności;
 • samodzielności,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności pracy w zespole oraz elastyczności.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • Profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • Udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV). 
APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/03/2018.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/03/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.” 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Koordynator programu w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

Koordynator programu w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

Warszawa / PARP / 21-03-2018

Nr ref.: KP/DKW/03/18

Celem stanowiska jest zapewnienie koordynacji w zakresie ¬działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli Operatora Programów, realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021


Główne zadania:

 • koordynowanie działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli Operatora Programów, realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;
 • koordynowanie procesu przygotowania i uzgadniania programów z obszaru zielonych innowacji przemysłowych (green industry innovation), innowacji w obszarze gospodarki morskiej (blue growth), rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia (welfare technology and ambient assisted living) oraz przedsiębiorczości kobiet;
 • koordynowanie procesu uzgadniania oraz podpisywania umów na realizację programów;
 • udział w opiniowaniu dokumentów programowych, wytycznych związanych z wdrażaniem programów w ramach Mechanizmów Finansowych;
 • bieżące wspieranie merytoryczne komórek organizacyjnych przy planowaniu, opracowywaniu oraz realizacji programów;
 • analizowanie i przekazywanie do Kierownictwa Agencji informacji dotyczących ryzyk związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programów, formułowanie wniosków i propozycji rozwiązań wynikających z przeprowadzonych analiz;
 • reprezentowanie Agencji w kontaktach z instytucjami zaangażowanymi w działania;
 • koordynowanie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej w zakresie przypisanym do Departamentu.

Oczekujemy/wymagania konieczne:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum 5-letniego doświadczenia w zarządzaniu programami lub projektami finansowanymi ze środków publicznych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym branżową komunikację (min. poziom C1, praca głównie w języku angielskim).

Dodatkowo/wymagania pożądane:

 • doświadczenia we wdrażaniu projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • umiejętności komunikowania się z różnymi środowiskami,
 • doświadczenia w wystąpieniach publicznych,
 • samodzielności w działaniu, inicjatywy i ukierunkowania na cel,
 • gotowości do wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę,
 • przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą,
 • pracę przy ciekawych projektach,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo szkoleniach, warsztatach,
 • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura.

Dodatkowe informacje:

Aplikacje należy składać poprzez FORMULARZ

Aplikacje (CV i list motywacyjny) można składać również na adres:


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30
Termin zgłoszeń: do 21 marca 2018 r.


Inne informacje:
•    metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy,
testów predyspozycji, kompetencji, assessment center).
•    lista osób spełniających wymagania formalne i konieczne zostanie opublikowana w BIP.
•    oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
•    oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

 

Pobierz plik


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij