Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Specjalista ds. Aktuarialnych

Specjalista ds. Aktuarialnych

Warszawa / KUKE / 15-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: BAR/02/2017
Termin zgłoszeń: do 15.03.2017r
 
Główne zadania:

 • Kalkulacja rezerw techniczno – ubezpieczeniowych do celów rachunkowości i systemu Wypłacalność II
 • Udział w wyliczaniu Minimalnego Wymogu Wypłacalności (MCR) oraz Standardowego Wymogu Wypłacalności (SCR)
 • Rozwój narzędzi, procesów aktuarialnych, baz danych na potrzeby modelowania aktuarialnego
 • Udział w analizie szkodowości produktów
 • Sporządzanie raportów oraz analiz statystycznych

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego o profilu matematycznym lub ukończenia kierunków pokrewnych (nauki ścisłe)
 • Co najmniej rocznego doświadczenia na stanowisku pracy w aktuariacie
 • Znajomości zagadnień związanych z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi oraz systemu Wypłacalność II
 • Wiedzy z zakresu konstrukcji produktów ubezpieczeniowych
 • Znajomości zagadnień z zakresu finansów zakładów ubezpieczeń
 • Biegłej znajomości języka angielskiego
 • Bardzo dobrej znajomości MS Excel, MS Word
 • Wysokiej zdolności analitycznej, dociekliwości
 • Umiejętności pracy pod presją czasu i dobrego zarządzania czasem

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość ubezpieczeń w dziale II, w grupach 14-16
 • znajomość zagadnień reasekuracyjnych
 • znajomość programu MS SQL oraz języków programowania VB, SQL, R

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku na umowę o pracę
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
 • Dużą samodzielność działania
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres praca@kuke.com.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredy-tów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Aplikuj


Menedżer ds. nowych mediów

Menedżer ds. nowych mediów

Warszawa / PFR / 13-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: PFR/04/2017
Termin zgłoszeń: do 13.03.2017 r.
 
Główne zadania:

 • planowanie i realizacja strategii komunikacji Spółki w kanałach elektronicznych,
 • zarządzanie stroną internetową Spółki,
 • bieżąca komunikacja w kanałach elektronicznych, w tym mediach społecznościowych,
 • koordynacja produkcji treści (teksty, foto, video) wykorzystywanych w komunikacji korporacyjnej,
 • koordynacja komunikacji online podmiotów z Grupy PFR,

Oczekujemy:

 • co najmniej 4-letniego, udokumentowanego doświadczenia w realizacji działań komunikacyjnych w nowych mediach (prowadzenie profili w mediach społecznościowych, blogi, kampanie reklamowe, etc.),
 • doświadczenia w realizacji projektów content marketingowych,
 • znajomości narzędzi oraz globalnych trendów komunikacji digital,
 • sprawnego posługiwania się narzędziami analitycznymi online,
 • kreatywnego podejścia, profesjonalizmu i samodzielności w działaniu,
 • myślenia strategicznego,
 • znajomości j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • mile widziane będą umiejętności w zakresie wykonywania prostych projektów graficznych i video,
 • znajomość środowiska blogerów / influencerów będzie dodatkowym atutem,

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjny pakiet motywacyjny,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres: rekrutacja@pfr.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii

Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii

Warszawa / PARP / 03-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.:   GS/DAS/ 02/17
Termin zgłoszeń: 03.03.2017
 
Główne zadania:

 • Koordynacja i udział w pracach związanych z przygotowywaniem procesów projektowania i testowania nowych  instrumentów realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego inno_LAB (PO IR), m.in.:
  • opracowanie założeń metodologicznych procesów projektowania nowych instrumentów,
  • opracowanie dokumentacji na wybór wykonawców od strony merytorycznej i formalnej,
  • wsparcie procesu projektowania i testowania nowych instrumentów od strony merytorycznej i proceduralnej,
  • kontrola jakości pracy podwykonawców i rozliczanie umów,
  • opracowanie raportów z procesu projektowego,
  • współpraca z organizacjami otoczenia biznesu, organami administracji rządowej i samorządowej oraz   organizacjami międzynarodowymi w ww. zakresie,
  • udział w spotkaniach z zewnętrznymi ekspertami w związku z działaniami podejmowanymi w inno_LAB.
 • Udział w realizacji pozostałych zadań Departamentu (m.in. wsparcie Departamentu w realizacji zadań na rzecz innowacji), w tym:
  • przegląd i analiza bieżących informacji związanych z tematyką innowacyjności,
  • udział w pozostałych postępowaniach o udzielenie zamówień Departamentu (m. in. opracowanie i   opiniowanie dokumentacji postępowań, udział w pracach komisji przetargowych, itp.),
  • reprezentowanie Departamentu w pracach ciał kolegialnych i eksperckich oraz na konferencjach,    seminariach, targach, itp.


Oczekujemy:
Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Min. 5 lat doświadczenia w zarządzeniu projektami.
 • Poziom znajomości zagadnień z zakresu.
 • Dobra znajomość systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.
 • Znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych w Polsce.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (min. C1).
 • Dobra znajomość obsługi Microsoft Office.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (np. projektowania usług, graficznego, wnętrz, mody, itp.).
 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 • Doświadczenie w realizacji projektów z zakresu projektowania usług.
 • Dobra znajomość procesów projektowych (np. projektowanie usług, graficznego, wnętrz, mody itp.).
 • Znajomość obsługi Adobe InDesign.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • pracę w gronie świetnie wykwalifikowanych specjalistów;
 • możliwość realizacji ciekawych projektów;
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym korzystania ze specjalistycznych szkoleń;
 • możliwość korzystania z odpłatnych pakietów medycznych, karnetów sportowych.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny, CV – zgodnie ze wzorem, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu) na adres: rekrutacja@parp.gov.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów re-krutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922.).”

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Dyrektor Inwestycyjny w PFR Ventures

Dyrektor Inwestycyjny w PFR Ventures

Warszawa / PFR Ventures / 03-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.:  PFR Ventures/03/2017
Termin zgłoszeń: 3 marca 2017
 
Główne zadania:

 • Kierowanie Zespołem przygotowującym i przeprowadzającym nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC,
  w tym:
  a.    Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
  c. Negocjowanie warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia,
 • Kierowanie Zespołem podejmującym działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym zapewnienie reprezentacji w organach funduszy VC oraz terminowego i właściwego jakościowo pozyskania informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Zarządu PFR Ventures o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Kierowanie zespołem sporządzającym analizy i rekomendacji do Zarządu PFR Ventures związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Zarządu PFR Ventures w zakresie funkcjonowania funduszyVC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures,
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Co najmniej 6-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji,
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
 • Znajomości KSH,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA,

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;

 
Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres  rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Analityk Inwestycyjny w PFR Ventures

Analityk Inwestycyjny w PFR Ventures

Warszawa / PFR Ventures / 03-03-2017

Miejsce pracy:  Warszawa, Polska
Nr ref.: PFR Ventures/01/2017
Termin zgłoszeń: 3 marca 2017
 
Główne zadania:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC,
  w tym:
  a.    Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
  c. Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia,
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures,
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego;

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA,

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Menedżer Inwestycyjny w PFR Ventures

Menedżer Inwestycyjny w PFR Ventures

Warszawa / PFR Ventures / 03-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: PFR Ventures/02/2017
Termin zgłoszeń: 3 marca 2017
 
Główne zadania:

 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu Zespołem przygotowującym i przeprowadzającym nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
  a.    Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych, oraz due diligence funduszy VC),
  c. Negocjowanie warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia,
 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu Zespołem podejmującym działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym zapewnienie reprezentacji w organach funduszy VC oraz terminowego i właściwego jakościowo pozyskania informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego lub Zarządu PFR Ventures o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Wspieranie Dyrektora Inwestycyjnego w kierowaniu zespołem sporządzającym analizy i rekomendacji do Zarządu PFR Ventures związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego lub Zarządu PFR Ventures w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures,
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Co najmniej 4-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA,

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

Warszawa / PARP / 02-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.:   SS/DRS/Z/ 02/17
Termin zgłoszeń: 02.03.2017
 
Główne zadania:

 • W zakresie:
  • POPW 2014-2020 - poddz. 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddz. 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej,
  • POIR 2014-2020 – poddz. 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno LAB w zakresie wdrażania instrumentów pilotażowych w obszarze tematycznym Departamentu; poddz. 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock:
   • opracowywanie i aktualizacja dokumentów programowych oraz procedur w zakresie naboru i oceny projektów, zawierania umów;
   • organizacja i udział w spotkaniach dla wnioskodawców;
   • tworzenie bazy wiedzy dotyczącej instrumentów wsparcia;
   • przygotowywanie interpretacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji konkursowej;
   • obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym udział w pracach Komisji Oceny Projektów oraz w postępowaniu odwoławczym;
   • obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów;
   • udział w przygotowywaniu/ wprowadzaniu zmian w procedurach oraz udział w zadaniach dotyczących zarządzania procesami oraz ryzykiem;
   • planowanie i sprawozdawczość;
   • zapewnienie prawidłowości danych wprowadzanych do systemów informatycznych, w szczególności LSI1420 oraz SL2014;
   • archiwizacja dokumentów będących w posiadaniu Sekcji.
 • Prowadzenie prac związanych z programowaniem instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020:
  • opracowywanie dokumentacji programowej dotyczącej instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020;
  • udział w spotkaniach i współpraca z jednostkami systemu wdrażania i nadzoru instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020;
  • współpraca z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie programowania  instrumentów wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców usług.
 • Współpraca z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie wdrażanych programów.
 • Wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji,   zgodnie z poleceniem przełożonego.
 • Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań.
 • Samodzielna organizacja pracy.

 

Oczekujemy:
Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe min. 4 lata.  
 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w kontraktowaniu, wdrażaniu lub rozliczaniu projektów w ramach  programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich.
 • Znajomość zasad funkcjonowania Funduszy Strukturalnych.
 • Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Znajomość MS Office, w tym aplikacji Excel na poziomie zaawansowanym.  
 • Umiejętność analizy dokumentów o charakterze prawnym.
 • Samodzielność w realizacji zadań.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub z obszaru finansów i rachunkowości.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
 • Znajomość ustawy PZP.
 • Prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na postawie umowy o pracę (umowa o pracę na zastępstwo);
 • pracę w gronie świetnie wykwalifikowanych specjalistów;
 • możliwość realizacji ciekawych projektów;
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym korzystania ze specjalistycznych szkoleń;
 • możliwość korzystania z odpłatnych pakietów medycznych, karnetów sportowych.

 

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny, CV – zgodnie ze wzorem, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu) na adres: rekrutacja@parp.gov.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów re-krutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922.).”

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju Startupów

Warszawa / PARP / 01-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.:   GS/DRS/Z/ 02/17
Termin zgłoszeń: 01.03.2017
 
Główne zadania:

 • Prowadzenie prac z zakresu instrumentów wsparcia, w szczególności perspektywy finansowej 2014-2020 POIR, POPW:
  • Opracowywanie/opiniowanie dokumentacji programowej dotyczącej instrumentów wsparcia, w tym procedur związanych z wdrażaniem instrumentów wsparcia,
  • Opracowywanie/opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym,
  • Opracowywanie/opiniowanie projektów dokumentów/ wytycznych/aktów normatywnych,
  • Udział w spotkaniach i współpraca z jednostkami systemu wdrażania i nadzoru instrumentów wsparcia,
  • Udział w organizacji i przeprowadzaniu konkursów naboru wniosków,
  • Organizacja i udział w spotkaniach informacyjnych dla wnioskodawców i beneficjentów/pośredników finansowych/pożyczkobiorców.
 • Opracowywanie/opiniowanie dokumentów aplikacyjnych do programów międzynarodowych (w tym Horyzont 2020, Cosme), w których PARP występuje w roli Beneficjenta/Partnera
 • Współpraca z zespołami merytorycznymi PARP w zakresie wdrażanych programów.
 • Wykonywanie innych zadań w związku z zajmowanym stanowiskiem, w ramach realizacji zadań Agencji, zgodnie z poleceniem przełożonego.
 • Udzielanie informacji innym pracownikom Agencji w zakresie wykonywanych zadań.
 • Samodzielna organizacja pracy.

Oczekujemy:
Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w IZ, IP lub IW w zakresie podobnym do wykonywanej pracy (tj. w programowaniu, w kontraktowaniu lub wdrażaniu projektów w ramach programów Funduszy Strukturalnych).
 • Znajomość zasad funkcjonowania Funduszy Strukturalnych.
 • Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2).
 • Sprawna obsługa aplikacji komputerowych (pakiet MS Office) w tym znajomość  Excel na poziomie zaawansowanym.
 • Umiejętność analizy dokumentów o charakterze prawnym.
 • Samodzielność w realizacji zadań.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub z obszaru finansów i rachunkowości.
 • Doświadczenie w realizacji zagranicznych programów pomocowych.
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Znajomość zagadnień z zakresu środowiska venture capital, seed capital oraz startupów.
 • Znajomość ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na postawie umowy o pracę (umowa o pracę na zastępstwo) ;
 • pracę w gronie świetnie wykwalifikowanych specjalistów;
 • możliwość realizacji ciekawych projektów;
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym korzystania ze specjalistycznych szkoleń;
 • możliwość korzystania z odpłatnych pakietów medycznych, karnetów sportowych.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny, CV – zgodnie ze wzorem, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu) na adres: rekrutacja@parp.gov.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów re-krutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922.).”

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Ekspert - stanowisko ds. weryfikacji audytów (Departament Programów Europejskich)

Ekspert - stanowisko ds. weryfikacji audytów (Departament Programów Europejskich)

Warszawa / BGK / 28-02-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: HR/IT/2010/2545
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2017

 Główne zadania:

 • weryfikacja audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
 • dokumentowanie oceny weryfikacyjnej,
 • weryfikacja realizacji rzeczowego zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej pod kątem osiągnięcia zakładanego poziomu efektywności energetycznej (audyt ex-post).

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne; specjalność: efektywność energetyczna w budynkach lub pokrewna,
 • doświadczenia w wykonywaniu weryfikacji audytów energetycznych, sporządzaniu audytów energetycznych, sporządzaniu innych opracowań z obszaru efektywności energetycznej.

Dodatkowo oczekujemy:

 • uprawnień budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • komunikatywności.

Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Specjalista w Biurze Wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego

Specjalista w Biurze Wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego

Warszawa / BGK / 28-02-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: 270/2017
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2017

Główne zadania:

 • odpowiedzialność za rozwój produktów firmy zgodnie z procedurami, wymogami oraz standardami jakościowymi prowadzenie dokumentacji realizowanych procesów,
 • analiza, projektowanie rozwiązań, kodowanie, testy jednostkowe oraz tworzenie dokumentacji technicznej.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (na kierunku: informatyka, bazy danych, programowanie),
 • doświadczenia: rok w sektorze finansowym,
 • doświadczenia: rok doświadczenia w programowaniu JAVA.

Dodatkowo oczekujemy:

 • znajomości web service (apache CXF), baz danych (SQL, JPA), spring, xml oraz zagadnień związanych z SOA i integracją aplikacji znajomość podstaw języka SQL i baz danych,
 • znajomości pozostałych technologii wchodzących w skład redhat jboss fuse esb apache camel, apache karaf, apache activeMQ),
 • umiejętności projektowania rozwiązań informatycznych,
 • umiejętności pracy w środowisku linux, eclipse, maven, git, gerrit, soaui, shell.

Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Inspektor/Specjalista w Centrum Operacji i Rozlicze

Inspektor/Specjalista w Centrum Operacji i Rozlicze

Warszawa / BGK / 28-02-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: 2017/269
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2017

Główne zadania:

 • ewidencja spłat pożyczek i kredytów w systemie informatycznym,
 • analiza przyczyn powstania zaległości w spłacie kredytu, pożyczki,
 • ewidencja i rozliczanie opłat i prowizji,
 • zamykanie i ostateczne rozliczanie transakcji w systemie informatycznym, kontrola oprocentowania po automatycznych zmianach stawek bazowych,
 • kontrola klasyfikacji ekspozycji kredytowych pod kątem terminowości spłat.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (kierunek: bankowość, ekonomia, matematyka, finanse, informatyka),
 • 2 lata doświadczenia w bankowości,
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziane).

Dodatkowo oczekujemy:

 • znajomości aplikacji pakietu MS Office,  
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel,
 • znajomości języka VBA (mile widziane),
 • znajomości rachunkowości bankowej,
 • znajomości systemu defBank Pro i platformy Ferryt Enterprise (dodatkowy atut).

Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Specjalista w Departamencie Informatyki

Specjalista w Departamencie Informatyki

Warszawa / BGK / 28-02-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: DI/268/2017
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2017
 
Główne zadania:

 • administrowanie aplikacjami bankowymi, prowadzenie dokumentacji realizowanych procesów,
 • wgrywanie zmian i poprawek do aplikacji bankowych, wsparcie w prowadzeniu szkoleń dla jednostek organizacyjnych Banku w zakresie obsługi aplikacji,
 • wykonywanie obowiązków operatora/administratora systemu bankowego,
 • monitoring Systemu Bankowego,
 • wsparcie użytkowników w ramach drugiej linii Help Desk.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku: informatyka, matematyka, fizyka,
 • co najmniej rocznego doświadczenia w dziale informatycznym.

Dodatkowo oczekujemy:

 • podstawowej znajomości systemu operacyjnego AIX i Windows Serwer 2012,
 • podstawowej znajomości bazy danych Oracle i SQL Plus,
 • znajomości systemów: Asseco Poland (defBank Pro, SOK, DEF3000/TR) lub WebLogic Server (dodatkowy atut),
 • doświadczenia w pracy jako operator lub/i administrator systemów informatycznych,
 • znajomości technik przetwarzania danych,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznych,
 • zaangażowania i dokładności w wykonywaniu obowiązków,
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym,
 • odporności na stres,
 • dyspozycyjności.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony w związku z nieobecnością pracownika,
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Specjalista/Ekspert w Departamencie Rachunkowości

Specjalista/Ekspert w Departamencie Rachunkowości

Warszawa / BGK / 28-02-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: DR/SE/2017/266
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2017
 
Główne zadania:

 • nadzór nad poprawnością i ciągłością działania systemu wspierającego obsługę gospodarki własnej Banku opartego na MS Dynamics AX 2009,
 • kontrola i weryfikacja błędów i nieprawidłowości występujących w systemie, ich analiza oraz opracowywanie rozwiązań,
 • analiza błędów i potrzeb zgłaszanych przez użytkowników oraz przygotowywanie opisu zmian  i modyfikacji systemu,
 • bieżąca aktualizacja dokumentacji systemowej i procedur procesowych,
 • parametryzacja systemu wynikająca z wprowadzania nowych procesów lub zmiany procesów obsługiwanych,
 • zarzadzanie dostępami do systemu w zakresie tworzenia i modyfikacji ról dla użytkowników,
 • współpraca z komórkami informatycznymi w zakresie bieżącego utrzymania i rozwoju systemu.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, kierunek: informatyczny z podstawową wiedzą w zakresie rachunkowości,
 • minimum 2 lat doświadczenia w bankowości,
 • minimum 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • znajomości języka angielskiego.

Dodatkowo oczekujemy:

 • znajomości procesów księgowych w zakresie gospodarki własnej (obsługa składników majątku, rozrachunki  z dostawcami/odbiorcami),
 • znajomości obsługi systemu MS Dynamics 2009,
 • znajomości funkcjonalności systemowych i zasad parametryzacji (dodatkowy atut).

Oferujemy:

 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

Specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

Warszawa / BGK / 28-02-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: BNW/267/2017
Termin zgłoszeń: 28 lutego 2017
 
Główne zadania:

 • sporządzanie dokumentacji korporacyjnej w zakresie nadzoru właścicielskiego realizowanego przez Bank (w tym wnioski do Zarządu Banku),
 • sporządzanie raportów/sprawozdań/prezentacji z zakresu nadzoru właścicielskiego na potrzeby Banku,
 • współpraca z przedstawicielami Banku w radach nadzorczych spółek,
 • reprezentowanie Banku na zgromadzeniach spółek, w których Bank posiada akcje/udziały.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku: ekonomia, prawo, administracja,
 • co najmniej rocznego doświadczenia związanego z nadzorem właścicielskim/biurem zarządu.

Dodatkowo oczekujemy:

 • znajomości programów windows,
 • komunikatywności, umiejętności współpracy, samodzielności w działaniu,
 • znajomości języka angielskiego (mile widziane),
 • znajomości prawa handlowego i gospodarczego, funkcjonowania spółek i grup kapitałowych oraz zasad nadzoru korporacyjnego,
 • znajomości zasad rachunkowości,
 • doświadczenia w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych (projektów uchwał, protokołów, wniosków do Zarządu),
 • umiejętności analitycznych umożliwiających pracę z dużą ilością danych liczbowych, analizę wskaźników i trendów, wyciąganie wniosków, przygotowywanie komentarzy i rekomendacji,
 • umiejętności wyszukiwania i zbierania informacji oraz prezentowania wyników.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony w związku z nieobecnością pracownika,
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • bogaty pakiet świadczeń z ZFŚS.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Menedżer ds. komunikacji wewnętrznej

Menedżer ds. komunikacji wewnętrznej

Warszawa / PFR / 28-02-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: PFR/03/2017
Termin zgłoszeń: do 28.02.2017 r.


Główne zadania:

 • planowanie i realizacja strategii komunikacji wewnętrznej Spółki oraz koordynacja komunikacji podmiotów z Grupy PFR,
 • przygotowywanie treści oraz nadzór nad Intranetem Spółki i Grupy PFR,
 • bieżąca komunikacja w wewnętrznych kanałach komunikacji,
 • nadzór nad przedsięwzięciami z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR),

Oczekujemy:

 • co najmniej 4-letniego, udokumentowanego doświadczenia w realizacji działań z zakresu komunikacji wewnętrznej (tworzenie treści, zarządzanie Intranetem, koordynacja komunikacji kilku podmiotów),
 • doskonałej znajomości narzędzi komunikacji wewnętrznej i doświadczenia w ich wykorzystywaniu,
 • znajomości problematyki CSR (Corporate Social Responsibility) i popartego sukcesami doświadczenia w tym zakresie,
 • kreatywnego podejścia, profesjonalizmu i samodzielności w działaniu,
 • myślenia strategicznego,
 • znajomości j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjny pakiet motywacyjny,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres: rekrutacja@pfr.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij