Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Analityk Inwestycyjny/Associate

Analityk Inwestycyjny/Associate

Warszawa / PFR Ventures /

Główne zadania:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:

  a. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
  c. Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC,
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji,
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności,
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych,
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC,
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures,
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC,
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures. 

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji,
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
 • Znajomości KSH,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:
 

 APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Ventures Sp. z o.o”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


Prawnik

Prawnik

Warszawa / PFR Ventures /

Nr ref.: PFRV/03/2018

Główne zadania:

 • obsługa korporacyjna i wsparcie prawne PFR Ventures sp. z o.o. w zakresie zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • przygotowanie dokumentacji konkursowej i obsługa prawna konkursów organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • negocjowanie umów inwestycyjnych z oferentami wyłonionymi w konkursach organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • nadzór prawny nad realizacją umów inwestycyjnych zawartych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • przygotowywanie analiz, opinii prawnych i interpretacji przepisów krajowych i unijnych związanych z działalnością PFR Ventures sp. z o.o.

Oczekujemy: 

 • 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa spółek handlowych, obsługi korporacyjnej spółek oraz w obszarze fuzji i przejęć (M&A) (najlepiej w zakresie obsługi instytucji finansowych),
 • praktyczna wiedza z zakresu regulacji prawnych rynku kapitałowego ze szczególnym naciskiem na niepubliczny obrót papierami wartościowymi,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych i ostatnich zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w tym prowadzenie negocjacji/wystąpień publicznych,
 • zorientowanie na rezultaty i wysoką jakość pracy,
 • nienaganna postawa etyczna.

Mile widziane:

 • tytuł radcy prawnego,
 • praktyczne doświadczenie w negocjacji kontraktów i umów inwestycyjnych,
 • znajomość rynku oraz przepisów prawnych dotyczących instrumentów finansowych,
 • znajomość rynku venture capital/private equity w Polsce (mile widziana znajomość tych rynków w Europie i na świcie),
 • znajomość przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznych (regulacji krajowych i unijnych),
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów unijnych lub finansowanych z budżetu państwa.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Ventures Sp. z o.o”.

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Analityk w Departamencie Zarządzania Portfelem

Analityk w Departamencie Zarządzania Portfelem

Warszawa / PFR / 19-08-2018

Numer ref.: PFR/DZP/07/2018

Departament Zarządzania Portfelem wspiera departamenty inwestycyjne PFR w budowaniu wartości inwestycji Funduszy, którymi zarządza PFR poprzez wdrażanie rozwiązań w obszarze finansów, rachunkowości zarządczej, kontrolingu, prowadzenia projektów i organizacji produkcji; monitoruje inwestycje i przygotowuje raporty dla Zarządu PFR, PFR TFI i Komitetów Inwestycyjnych Funduszy; przeprowadza analizy KYC, reprezentuje PFR i Fundusze w organach spółek z portfela inwestycyjnego.

 Główne zadania:

 • wspieranie pracowników departamentu w wykonywaniu funkcji nadzorczych i zarządczych w spółkach portfelowych, 
 • udział w monitorowaniu działania spółek portfelowych w zakresie zgodności ich działania z biznes planem i strategią, jak również ustaleniami wynikającymi z dokumentacji transakcyjnej, w tym przeprowadzanie analiz finansowych i rynkowych, weryfikowanie modeli wyceny,
 • pomoc Menedżerom Zespołu w przygotowywaniu kwartalnych raportów z monitoringu projektów dla Zarządu PFR, Zarządu PFR TFI i Komitetu Inwestycyjnego,
 • sporządzanie innych raportów, zestawień, analiz, niezbędnych do realizacji obowiązków i zadań Departamentu (związanych m.in. z weryfikacją potencjalnych partnerów biznesowych (KYC), procesem monitoringu portfela PFR).

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • co najmniej 1-rocznego doświadczenia zawodowego (preferowane w doradztwie lub audycie),
 • dobrej znajomości zasad rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej (wg. PSR i/lub MSSF), w tym umiejętności analizowania sprawozdań finansowych,
 • znajomości kodeksu spółek handlowych.
 • zdolności analitycznego myślenia,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności posługiwania się pakietem MS Office, w szczególności Excel, Power Point, Word.

Dodatkowymi atutami będzie:

 • posiadanie uznanych, międzynarodowych kwalifikacji finansowych (np. CFA, CIMA, ACCA) lub uczestniczenie w programie ich uzyskiwania,
 • umiejętność modelowania finansowego oraz sporządzania modeli wyceny,
 • znajomości serwisów rynkowych (Bloomberg, Reuters, LEX, BISNODE).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczenia w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, System Kafeteryjny My Benefit,
 • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach związanych z różnymi sektorami przemysłu i usług,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV).

APLIKUJ


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DZP/07/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DZP/07/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.”


Ekspert w Departamencie Rozwoju Innowacji

Ekspert w Departamencie Rozwoju Innowacji

Warszawa / PFR / 17-08-2018

Numer ref.: PFR/DRI/E/07/2018

Oczekujemy:

 • doświadczenia przy rozliczaniu projektów unijnych i zarządzania projektami,
 • doświadczenia w prowadzeniu relacji biznesowych, sprzedaży i przygotowywaniu materiałów dla startujących nowych, innowacyjnych firm np. modeli biznesowych, biznes planów, pitch decków, ekspertyz, ofert inwestycyjnych,
 • umiejętności zarządzania projektowego,
 • wysokich zdolności analitycznych, dokładności i dbałości o szczegóły,
 • umiejętności organizacji własnego czasu pracy i samodzielnego podejmowania decyzji,
 • podejmowania inicjatyw i wysokiej komunikatywności w zespole,
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Power Point i Excel,
 • języka angielskiego na poziomie minimum C1.

Główne zadania:

 • koordynacja projektu Dobry Pomysł oraz prowadzenie współpracy z konsorcjantami projektu,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych projektu,
 • przygotowywanie analiz oraz tworzenie prezentacji i raportów na potrzeby działań departamentu i projektu Dobry Pomysł,
 • zarządzanie działaniami operacyjnymi, w tym organizacyjnymi w ramach projektu,
 • komunikacja z partnerami biznesowymi i instytucjami rozwojowymi w Polsce,
 • promocja i budowanie wizerunku kreatywnej i przedsiębiorczej Polski.

Oferujemy:

 • stabilizację zatrudnienia – umowa o pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczenia w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, System Kafeteryjny My Benefit,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • profesjonalny system szkoleń.

  Informacja dodatkowa: 
  część etatu będzie finansowana z grantu europejskiego projektu nr II/619/P/15095/2007/17/DIN.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV)

APLIKUJ
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DRI/E/07/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DRI/E/07/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.”

Pobierz plik


Młodszy Analityk/Analityk Inwestycyjny w Departamencie Inwestycji Infrastrukturalnych

Młodszy Analityk/Analityk Inwestycyjny w Departamencie Inwestycji Infrastrukturalnych

Warszawa / PFR / 15-08-2018

Nr ref.: PFR/DII/07/2018
   
Działalność inwestycyjna Departamentu Inwestycji Infrastrukturalnych koncentruje się na dużych projektach infrastrukturalnych, przede wszystkim w sektorach energetycznym, transportu i logistyki, sektorze ropy i gazu, telekomunikacji oraz przemysłu. Fundusz udziela finansowania m.in. w formule projektowej (project finance), dostarczając kapitał dla spółek celowych realizujących inwestycje. Departament Inwestycji Infrastrukturalnych realizuje inwestycje przy pomocy różnych rodzajów finansowania (equity, mezzanine, dług podporządkowany). 

Główne zadania na stanowisku:

 • wspieranie Zespołu Inwestycyjnego w wybranych aspektach procesów inwestycyjnych, w szczególności przeprowadzanie analiz finansowych i rynkowych, analiza rentowności projektów inwestycyjnych, współpraca z doradcami,
 • modelowanie finansowe,
 • przygotowywanie prezentacji w ramach procesu inwestycyjnego,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby przedstawienia transakcji Komitetowi Inwestycyjnemu,
 • udział w monitorowaniu działania spółek portfelowych w zakresie zgodności ich działania z modelem biznesowym i strategią, jak również ustaleniami wynikającymi z dokumentacji transakcyjnej,
 • wspieranie w sporządzaniu raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR,
 • wspieranie Zespołu Inwestycyjnego w przeprowadzaniu transakcji wyjścia z inwestycji.

Oczekujemy:

 • ukończonych studiów magisterskich,
 • co najmniej 1-rocznego doświadczenia zawodowego, w tym zdobytego w ramach praktyk; preferowane doświadczenie w konsultingu, funduszu private equity lub bankowości korporacyjnej (szczególnie z ekspozycją na transakcje realizowane w działach bankowości inwestycyjnej, finansowania strukturalnego/korporacyjnego),
 • umiejętności modelowania finansowego – bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • umiejętność tworzenia prezentacji – bardzo dobra znajomość MS Power Point,
 • zainteresowania projektami inwestycyjnymi i gospodarką,
 • komunikatywności, umiejętności pracy pod presją czasu, dobrego zarządzania kilkoma procesami w tym samym czasie,
 • biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie lub bycie w trakcie pozyskiwania certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczenia w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, System Kafeteryjny My Benefit,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach. 
 • możliwość nauki korzystania z profesjonalnych serwisów rynkowych (Reuters, mergermarket, EMIS, Project Finance International).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV).

APLIKUJ


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DII07/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DII/07/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.”

Pobierz plik


Stażysta (F/M) w Departamencie Inwestycji Infrastrukturalnych

Stażysta (F/M) w Departamencie Inwestycji Infrastrukturalnych

Warszawa / PFR / 15-08-2018

Nr ref.: PFR/DII/S/07/2018

Działalność inwestycyjna Departamentu Inwestycji Infrastrukturalnych koncentruje się na dużych projektach infrastrukturalnych, przede wszystkim w sektorach energetycznym, transportu i logistyki, sektorze ropy i gazu, telekomunikacji oraz przemysłu. Fundusz udziela finansowania m.in. w formule projektowej (project finance), dostarczając kapitał dla spółek celowych realizujących inwestycje. Departament Inwestycji Infrastrukturalnych realizuje inwestycje przy pomocy różnych rodzajów finansowania (equity, mezzanine, dług podporządkowany). 


Główne zadania na stanowisku:

 • wspieranie Zespołu Inwestycyjnego w wybranych aspektach procesów inwestycyjnych, w szczególności praca z danymi źródłowymi, analiza rentowności projektów inwestycyjnych, 
 • pomoc zespołowi przy współpracy z doradcami,
 • praca z modelami finansowymi,
 • przygotowywanie prezentacji na potrzeby procesu inwestycyjnego,
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby prezentacji transakcji Komitetowi Inwestycyj-nemu,
 • udział w monitorowaniu działania spółek portfelowych w zakresie zgodności ich działania z modelem biznesowym i strategią, jak również ustaleniami wynikającymi z dokumentacji transakcyjnej,
 • wspieranie w sporządzaniu raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR,
 • wspieranie Zespołu Inwestycyjnego w przeprowadzaniu transakcji wyjścia z inwestycji.

Oczekujemy:

 • ukończonych studiów licencjackich,
 • dobrej znajomości MS Excel,
 • umiejętność tworzenia prezentacji – dobra znajomość MS Power Point,
 • zainteresowania projektami inwestycyjnymi i gospodarką,
 • komunikatywności, umiejętności organizacji własnego czasu pracy,
 • biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe, w tym zdobyte w ramach praktyk; preferowane doświadczenie w konsultingu, funduszu private equity lub bankowości korporacyjnej (preferowane z ekspozycją na transakcje realizowane w działach bankowości inwestycyjnej, finansowania strukturalnego/korporacyjnego),
 • posiadanie lub bycie w trakcie pozyskiwania certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • staż w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • udział w ciekawych i nowatorskich projektach,
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • współpracę z ambitnym i kreatywnym zespołem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV).

APLIKUJ

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DII/S/07/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DII/S/07/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.”

Pobierz plik


Specjalista ds. Oceny Ryzyka Gwarancji

Specjalista ds. Oceny Ryzyka Gwarancji

Warszawa / KUKE / 09-08-2018

Nr ref.: BRU/18/2018
 
Główne zadania:

 • ocena ryzyka zleceniodawców gwarancji kontraktowych oraz ustalanie limitów gwarancyjnych,
 • zarządzanie portfelem limitów gwarancyjnych,
 • sporządzanie wniosków na wyższe szczeble kompetencji limitowych,
 • sporządzanie analiz i opinii na zlecenie współpracujących komórek organizacyjnych,
 • udział w tworzeniu strategii zarządzania portfelem gwarancyjnym,
 • udział w doskonaleniu procedur, narzędzi i modeli stosowanych w procesie oceny i monitorowania ryzyka.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego ekonomicznego,
 • doświadczenia w pracy w zakresie oceny ryzyka gwarancji, 
 • znajomości oceny kondycji finansowej i zdolności kredytowej przedsiębiorstw,
 • znajomości oceny ryzyka gwarancji,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności szybkiego podejmowania decyzji oraz pracy z dużą ilością informacji, 
 • umiejętności pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na ryku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną,
 • dobry dojazd do pracy (jesteśmy w Centrum Warszawy przy Złotych Tarasach),
 • dofinansowanie do biletu komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji:

APLIKUJ


Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BRU/18/2018.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BRU/18/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Młodszy Menedżer Produktu/Menedżer Produktu

Młodszy Menedżer Produktu/Menedżer Produktu

Warszawa / KUKE / 04-08-2018

Nr ref.: BRP/20/2018

Główne zadania:

 • koordynacja i nadzór nad rozwojem oferty w zakresie grupy produktów oferowanych przez KUKE S.A. (ubezpieczenia finansowe – ubezpieczenie należności i gwarancje ubezpieczeniowe),
 • negocjowanie parametrów i wdrażanie produktów do kanałów dystrybucji: firm brokerskich, banków, doradców finansowych, sieci własnej,
 • opracowywanie ogólnych warunków ubezpieczeń oraz taryf, współudział w tworzeniu polityki cenowej dla produktów,
 • zarządzanie zespołami projektowymi, opracowywanie instrukcji, procedur, wytycznych i interpretacji w zakresie  ubezpieczeń finansowych,
 • dostosowanie regulacji produktowych do otoczenia rynkowego i prawnego oraz wymogów KUKE S.A. 
 • współpraca w zakresie prowadzonych działań marketingowych (materiały informacyjne),
 • współpraca z działem IT pod kątem wdrażania rozwiązań systemowych związanych z wdrażanym/modyfikowanym produktem,
 • bieżąca analiza rynku pod kątem pozycjonowania nadzorowanych produktów,
 • szkolenia produktowe dla pracowników oraz partnerów biznesowych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: prawo, ubezpieczenia, bankowość/finanse, ekonomia,
 • min. 3 lat doświadczenia w ubezpieczeniach finansowych, w szczególności w zakresie zarządzania produktami,
 • umiejętności efektywnego zarządzania zespołem projektowym przy wdrażaniu nowych produktów / zmian,
 • umiejętności definiowania i identyfikacji potrzeb Klientów,
 • znajomości technik sprzedaży ubezpieczeń finansowych, 
 • znajomości rynku ubezpieczeniowego w Polsce, w tym rozwiązań legislacyjnych i oczekiwań regulacyjnych w  zakresie zarządzania produktem,
 • wiedzy z obszaru ryzyka, marketingu, sprzedaży oraz IT,
 • doświadczenia w budowaniu relacji z Klientami instytucjonalnymi,
 • biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie aplikacji MS Office,
 • wysoko rozwiniętych zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych,
 • umiejętności analitycznych,
 • dynamizmu i orientacji na osiąganie celów,
 • znajomości języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na ryku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną,
 • dobry dojazd do pracy (jesteśmy w Centrum Warszawy przy Złotych Tarasach),
 • dofinansowanie do biletu komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV):

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BRP/20/2018.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BRP/20/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.”
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik


Specjalista/Starszy Specjalista ds. Gwarancji

Specjalista/Starszy Specjalista ds. Gwarancji

Warszawa / KUKE / 01-08-2018

Nr ref.: BGW/19/2018

Główne zadania:

 • udzielanie i obsługa gwarancji;
 • rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie gwarancji;
 • budowa odpowiednich relacji z klientami;
 • uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach z klientami. 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane kierunki: ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie),
 • minimum 3-letniego doświadczenia w ubezpieczeniach finansowych albo w bankowości,
 • najomości zagadnień z zakresu finansów zakładów ubezpieczeń,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • bardzo dobrej znajomości MS Office,
 • wysokich zdolności komunikacyjnych,
 • wysokich zdolności analitycznych, skrupulatności, systematyczności i dokładności,
 • umiejętności pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na ryku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną,
 • dobry dojazd do pracy (jesteśmy w Centrum Warszawy przy Złotych Tarasach),
 • dofinansowanie do biletu komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji

APLIKUJ


Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BGW/19/2018.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BGW/19/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.”
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Recepcjonista (F/M)

Recepcjonista (F/M)

Warszawa / PFR Ventures / 31-07-2018

Numer ref.: PFRV/07/2018

Do zadań kandydata będzie należało:

 • nadzór nad obiegiem korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • organizowanie i obsługa posiedzeń/narad organów Spółki,
 • bieżąca obsługa recepcji,
 • organizacja spotkań,
 • prowadzenie bieżących spraw administracyjno-biurowych,
 • współpraca i komunikacja z wewnętrznymi jednostkami i innymi podmiotami Grupy PFR,
 • dbanie o wizerunek Spółki.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi biura zarządu,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • zorientowania na dostarczanie rezultatów i wysoką jakość pracy,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • nienagannej postawy etycznej,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • szansa na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV).

APLIKUJ


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Ventures Sp. z o.o”.

Pobierz plik


Specjalista ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Departamencie Bezpieczeństwa

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Departamencie Bezpieczeństwa

Warszawa / PFR / 31-07-2018

Numer ref.: PFR/DB/SBT/07/2018
 
Do zadań kandydata będzie należało:

 • wsparcie przy projektowaniu i wdrażaniu architektury bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Spółki,
 • planowanie zabezpieczeń fizycznych, wdrażanie systemów bezpieczeństwa fizycznego (SKD, CCTV) oraz zarządzanie nimi,
 • monitorowanie biuletynów bezpieczeństwa teleinformatycznego i innych specjalistycznych źródeł informacji o trendach w zakresie rozwoju zagrożeń dla bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i metod obrony przed nimi, 
 • opracowywanie analiz, raportów i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa (w tym audytów konfiguracji systemów oraz testów penetracyjnych) środowiska teleinformatycznego Spółki,
 • opracowywanie rekomendacji w zakresie zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Spółki, w szczególności wynikających z przeprowadzonych audytów i testów bezpieczeństwa,
 • monitorowanie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Spółki (systemy IDS, DLP, PKI, SIEM itp.),
 • identyfikowanie, analizowanie i ocena ryzyk dla środowiska teleinformatycznego Spółki oraz definiowanie adekwatnych zabezpieczeń – w ramach procesu zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji w Spółce,
 • wsparcie w procesie obsługi incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Spółki, w szczególności poprzez wykrywanie i blokowanie ataków, zabezpieczanie śladów z wykorzystaniem technik i metod informatyki śledczej (ang. Forensic), analizowanie incydentów, opracowywanie i wdrażanie zabezpieczeń.

Od kandydata oczekujemy:

 • minimum 3-letniego doświadczenia w zakresie zapewniania bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • wiedzy z zakresu cyberprzestępczości, metod wykrywania cyberataków, sposobów reagowania na nie oraz metod i technik zabezpieczania środowiska teleinformatycznego przez cyberatakami, potwierdzonej certyfikatami branżowymi,
 • wiedzy i umiejętności w zakresie użytkowania systemów bezpieczeństwa (SIEM, IPS, DLP, itp.),
 • wiedzy i umiejętności na poziomie średnim w zakresie zarządzania złożonymi środowiskami serwerowymi opartymi na platformach MS Windows i UNIX/Linux; mile widziane doświadczenie w pracy z rozległymi, heterogenicznymi środowiskami teleinformatycznymi (poziom Enterprise),
 • uczestnictwa w projektach związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
 • umiejętności i doświadczenia w zakresie przeprowadzania testów penetracyjnych, znajomości metodyk i standardów w tym zakresie,
 • komunikatywności i umiejętności budowania i rozwijania relacji biznesowych. 

Dołączając do nas zyskujesz:

 • stabilizację zatrudnienia – umowa o pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczenia w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, System Kafeteryjny My Benefit,
 • profesjonalny system szkoleń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV).

APLIKUJ


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DB/SBT/07/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DB/SBT/07/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.”
 

Pobierz plik


Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Innowacji

Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Innowacji

Warszawa / PFR / 31-07-2018

Numer ref.: PFR/DRI/07/2018

Oczekujemy:

 • pogłębionego rozpoznania i doświadczenia we współpracy z podmiotami ekosystemu startupów i innowacji w Polsce,
 • znajomości trendów w edukacji technologicznej,
 • doświadczenia w prowadzeniu relacji biznesowych, sprzedaży i przygotowywaniu materiałów dla startujących nowych, innowacyjnych firm,
 • znajomości innowacyjnych trendów w gospodarce polskiej i światowej,
 • doświadczenia przy pracy w projektach unijnych,
 • wysokich zdolności analitycznych, dokładności i dbałości o szczegóły,
 • umiejętności organizacji własnego czasu pracy i samodzielnego podejmowania decyzji,
 • podejmowania inicjatyw i wysokiej komunikatywności w zespole,
 • pełnej dyspozycyjności w godzinach pracy,
 • wykształcenia wyższego (minimum licencjat),
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Power Point i Excel,
 • języka angielskiego na poziomie minimum C1.

Główne zadania:

 • nadzór merytoryczny nad przestrzenią promocji polskich technologii oraz innowacyjnych eksperymentów i edukacji technologicznej. Otwarte laboratorium będzie bazą dla aktywności warsztatowych przeznaczonych zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, jak i dla osób starszych i doszkalających się, 
 • przygotowywanie analiz oraz tworzenie prezentacji i raportów na potrzeby działań departamentu i projektu międzynarodowego Next Step Poland,
 • zarządzanie działaniami operacyjnymi w tym organizacyjnymi w ramach projektów,
 • komunikacja z partnerami biznesowymi i instytucjami oraz sprzedaż produktów departamentu,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych projektów,
 • budowanie wizerunku kreatywnej i przedsiębiorczej Polski.

 
Dołączając do nas zyskujesz:

 • stabilizację zatrudnienia – umowa o pracę,
 • możliwość zdobywania doświadczenia w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, System Kafeteryjny My Benefit,
 • profesjonalny system szkoleń.

  Informacja dodatkowa:

 • część etatu będzie finansowana z grantu europejskiego projektu nr POWR.04.03.00-00-0075/17-00 pn. „Next Step Poland”.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV)

APLIKUJ


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DRI/07/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DRI/07/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.”


 

Pobierz plik


Stażysta (F/M) w Departamencie Rozwoju Innowacji /wsparcie przy portalu startup.pfr.pl/

Stażysta (F/M) w Departamencie Rozwoju Innowacji /wsparcie przy portalu startup.pfr.pl/

Warszawa / PFR / 31-07-2018

Numer ref.: PFR/S2/DRI/06/2018

Główne zadania:

 • wsparcie w tworzeniu aktualności oraz opisów programów na portal startup.pfr.pl,
 • aktualizacja mapy ekosystemu innowacji i kontakt z instytucjami zewnętrznymi,
 • współtworzenie newslettera do bazy ok. 1000 kontaktów,
 • zbieranie i wyszukiwanie informacji dotyczących ekosystemu innowacji w Polsce i za granicą, 
 • udział w procesie rozwijania portalu.

Oczekujemy:

 • studentów po III roku studiów (mile widziany licencjat),
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Power Point i Excel,
 • języka angielskiego na poziomie minimum C1,
 • zdolności analitycznych, dokładności i dbałości o szczegóły,
 • umiejętności organizacji własnego czasu pracy i samodzielnego podejmowania decyzji,
 • podejmowania inicjatyw i wysokiej komunikatywności w zespole,
 • zainteresowania współpracą z podmiotami ekosystemu startupów i innowacji w Polsce,
 • podstawowej znajomości innowacyjnych trendów w gospodarce polskiej i światowej, 
 • częściowej dyspozycyjności w godzinach pracy.

Oferujemy:

 • staż w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • udział w ciekawych i nowatorskich projektach,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współpracę z ambitnym i kreatywnym zespołem. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV): 

APLIKUJ

Dodatkowe informacje:

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/S2/DRI/06/2018,

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/S2/DRI/06/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.” 
 


Asystent/Młodszy Specjalista w Biurze Ryzyka Ubezpieczeniowego

Asystent/Młodszy Specjalista w Biurze Ryzyka Ubezpieczeniowego

Warszawa / KUKE / 27-07-2018

Nr ref.: BRU/15/2018

Główne zadania:

 • rejestracja i weryfikacja wniosków limitowych, 
 • rejestracja i weryfikacja podmiotów gospodarczych, 
 • pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o kontrahentach i ich kondycji finansowej, 
 • obsługa obiegu dokumentów i komunikacji zewnętrznej biura,
 • sporządzanie raportów.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (lub ostatnie lata studiów), 
 • podstawowej wiedzy z zakresu oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw,
 • dobrej znajomości MS Excel i MS Word, 
 • orientacji na wysoką jakość realizowanych zadań, dociekliwości i samodzielności, 
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu relacji biznesowych, 
 • umiejętności pracy z dużą ilością informacji i pod presją czasu,  
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języków obcych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo,
 • zatrudnienie w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • szeroki pakiet socjalny,
 • opiekę medyczną,
 • kartę sportową,
 • dobry dojazd do pracy (jesteśmy w Centrum Warszawy przy Złotych Tarasach).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV):

APLIKUJ


Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BRU/15/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BRU/15/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij