Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Prawnik

Prawnik

Warszawa / PFR Ventures /

Nr ref.: PFR Ventures/03/2018

Główne zadania:

 • obsługa korporacyjna i wsparcie prawne PFR Ventures sp. z o.o. w zakresie zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • przygotowanie dokumentacji konkursowej i obsługa prawna konkursów organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • negocjowanie umów inwestycyjnych z oferentami wyłonionymi w konkursach organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • nadzór prawny nad realizacją umów inwestycyjnych zawartych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • przygotowywanie analiz, opinii prawnych i interpretacji przepisów krajowych i unijnych związanych z działalnością PFR Ventures sp. z o.o.

Oczekujemy:

 • min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa spółek handlowych, obsługi korporacyjnej spółek oraz w obszarze fuzji i przejęć (M&A) (najlepiej w zakresie obsługi instytucji finansowych),
 • praktyczna wiedza z zakresu regulacji prawnych rynku kapitałowego ze szczególnym naciskiem na niepubliczny obrót papierami wartościowymi,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych i ostatnich zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w tym prowadzenie negocjacji/wystąpień publicznych,
 • zorientowanie na rezultaty i wysoką jakość pracy,
 • nienaganna postawa etyczna.

Mile widziane:

 • tytuł radcy prawnego,
 • praktyczne doświadczenie w negocjacji kontraktów i umów inwestycyjnych,
 • znajomość rynku oraz przepisów prawnych dotyczących instrumentów finansowych,
 • znajomość rynku venture capital/private equity w Polsce (mile widziana znajomość tych rynków w Europie i na świcie),
 • znajomość przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznych (regulacji krajowych i unijnych),
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów unijnych lub finansowanych z budżetu państwa.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Aplikuj

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR Ventures/03/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR Ventures/03/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Analityk Inwestycyjny/Associate

Analityk Inwestycyjny/Associate

Warszawa / PFR Ventures /

Główne zadania:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
  a. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
  c. Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • Znajomości KSH;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • pakiet prywatnej opieki medycznej;
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12//2017.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFRV/12/2017 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Dyrektor Departamentu Zgodności i Zarządzania Ryzykiem

Dyrektor Departamentu Zgodności i Zarządzania Ryzykiem

Warszawa / PFR / 10-06-2018

Nr ref.: PFR/DZR/05/2018

Od kandydata oczekujemy:

 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Compliance Officera / Inspektora Nadzoru udokumentowanego pracą w instytucjach finansowych (TFI, Domu Maklerskim lub Banku),
 • wykształcenia wyższego (preferowane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze),
 • praktycznego rozumienia procesów operacyjnych i inwestycyjnych związanych z zarządza-niem funduszami inwestycyjnymi,
 • doświadczenia w zakresie kontroli wewnętrznej,
 • znajomości zasad ładu korporacyjnego,
 • doskonałej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy pod presją czasu, 
 • samodzielności,
 • umiejętności analitycznych,
 • komunikatywności,
 • umiejętności pracy w zespole oraz elastyczności,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.

Do zadań kandydata będzie należało:

 • nadzór nad działalnością Funduszu w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz monitorowanie wydanych rekomendacji,
 • nadzorowanie przepływu informacji poufnych, informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz innych informacji prawnie chronionych,
 • zapewnienie odpowiednich mechanizmów dotyczących przeciwdziałania oraz zarządzania konfliktami interesów,
 • monitorowanie transakcji własnych dokonywanych przez osoby powiązane z Funduszem,
 • budowanie świadomości wśród pracowników Funduszu w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym przygotowanie i realizacja szkoleń pracowników, 
 • nadzór nad przestrzeganiem regulacji wewnętrznych, 
 • koordynowanie procesu tworzenia, przeglądu i aktualizacji regulacji wewnętrznych,
 • koordynowanie współpracy z zewnętrznymi organami nadzoru i kontroli, w tym koordynację i monitorowanie wykonania zaleceń i rekomendacji wydanych po kontrolach przeprowadzonych w Funduszu przez te organy,
 • sporządzanie raportów dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania organów nadzoru oraz innych instytucji,
 • monitorowanie funkcjonowania rozwiązań systemowych dotyczących kontroli wewnętrznej.

Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • program kafeteryjny, 
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) 

Aplikuj


Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich da-nych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referen-cyjnym PFR/DZR/05/2018.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich da-nych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referen-cyjnym PFR/DZR/05/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Specjalista ds. Windykacji i Regresów

Specjalista ds. Windykacji i Regresów

Warszawa / KUKE / 29-05-2018

Nr ref.: BWO/14/2018

 
Główne zadania:

 • prowadzenie działań windykacyjnych i regresowych,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami windykacyjnymi, 
 • wystawianie rachunków za prowadzenie postępowania windykacyjnego i regresowego, 
 • sporządzanie raportów i materiałów związanych z działalnością komórki organizacyjnej na potrzeby organów nadzoru i innych instytucji.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ekonomia lub prawo),
 • znajomości zagadnień związanych z handlem zagranicznym, 
 • umiejętności analitycznych, 
 • bardzo dobrej organizacji pracy, 
 • doświadczenie w ubezpieczeniach należności i/lub windykacji będzie atutem,
 • znajomość języków obcych będzie atutem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną,
 • dobry dojazd do pracy (jesteśmy w Centrum Warszawy przy Złotych Tarasach),
 • dofinansowanie do biletu komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji 

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: APLIKUJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BWO/14/2018.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym  BWO/14/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik


Starszy Analityk/Associate w Departamencie Inwestycji Kapitałowych

Starszy Analityk/Associate w Departamencie Inwestycji Kapitałowych

Warszawa / PFR / 28-05-2018

Numer ref.: PFR/DIK/5/2018

Główne zadania:

 • wspieranie Menedżera Inwestycyjnego w wybranych aspektach procesów inwestycyjnych, w tym samodzielne przeprowadzanie analiz finansowych i rynkowych, przygotowywanie modeli wyceny oraz nadzór nad procesem Due Diligence,
 • pomoc Menedżerowi Inwestycyjnemu w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby prezentacji transakcji Komitetowi Inwestycyjnemu,
 • udział w monitorowaniu działania spółek portfelowych w zakresie zgodności ich działania z biznes planem i strategią, jak również ustaleniami wynikającymi z dokumentacji transakcyjnej,
 • sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR,
 • wspieranie Menedżera Inwestycyjnego w przeprowadzaniu transakcji wyjścia z inwestycji,
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • co najmniej 3 - letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w bankowości inwestycyjnej lub funduszu private equity,
 • umiejętności modelowania finansowego,
 • doświadczenia w korzystaniu z serwisów rynkowych (Bloomberg, Reuters, mergermarket),
 • znajomości KSH,
 • biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.
   

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV): 

Aplikuj

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DIK/5/2018.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/DIK/5/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Specjalista ds. Windykacji i Regresów

Specjalista ds. Windykacji i Regresów

Warszawa / KUKE / 25-05-2018

Nr ref.: BWO/13/2018

Główne zadania:

 • prowadzenie działań windykacyjnych i regresowych szczególnie związanych z rynkiem niemieckojęzycznym, 
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami windykacyjnymi, 
 • wystawianie rachunków za prowadzenie postępowania windykacyjnego i regresowego, 
 • sporządzanie raportów i materiałów związanych z działalnością komórki organizacyjnej na potrzeby organów nadzoru i innych instytucji.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ekonomia lub prawo),
 • znajomości zagadnień związanych z handlem zagranicznym, 
 • umiejętności analitycznych, 
 • bardzo dobrej organizacji pracy, 
 • bardzo dobrej znajomość języka niemieckiego,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w ubezpieczeniach należności i/lub windykacji będzie atutem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • szeroki pakiet socjalny/opiekę medyczną,
 • dobry dojazd do pracy (jesteśmy w Centrum Warszawy przy Złotych Tarasach),
 • dofinansowanie do biletu komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji: APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BWO/13/2018.Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, , jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BWO/13/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jed-nakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Ekspert ds. znajomości branży

Ekspert ds. znajomości branży

Warszawa / PAIH / 24-05-2018

Nr ref.: PAIH_EZB/25/04/2018

Główne zadania:

 • Przygotowywanie na potrzeby zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne raportów branżowych,
 • Ciągłe doskonalenie wiedzy na temat specyfiki branży podległej, interesowanie się trendami w Polsce i na świecie,
 • Analiza, opracowywanie oraz prezentacja informacji/danych na temat jednej z wiodących branż,
 • Odpowiadanie za bieżącą analizę przekrojową sektora pod kątem potencjału i szans biznesowych,
 • Wsparcie procesów zarzadzania ryzykiem poprzez metody oceny ryzyka branży. 


Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inżynieryjno-techniczne,
 • Doświadczenie oraz wiedza w jednym z wiodących sektorów branżowych, 
 • Biegłość w zakresie analizy wskaźników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw,
 • Umiejętność przygotowywania tekstów analitycznych, syntezy faktów i opracowań merytorycznych,
 • Znajomość obsługi programów MS Word, MS Excel i MS Power Point,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie oraz pisanie.


Oferujemy:

 • Wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji ciekawych projektów,
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • Pracę w doświadczonym, prężnym, pozytywnie nastawionym zespole.
   

Dodatkowe Informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV oraz list motywacyjny w języku polskim z dopiskiem „ PAIH_EZB/25/04/2018”  na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PAIH_EZB/25/04/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym  PAIH_EZB/25/04/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik

Aplikuj


Młodszy Specjalista ds. obsługi prawnej

Młodszy Specjalista ds. obsługi prawnej

Warszawa / PAIH / 24-05-2018

Nr ref.: PAIH_MSOP/25/04/2018 
 
Główne zadania:

 • Analiza dokumentacji  w języku angielskim pod kątem prawnym;
 • Weryfikacja zgodności zapisów umów oraz dokumentacji prawnej z przepisami prawa;
 • Analiza danych na potrzeby procesowe;
 • Komunikacja z pracownikami pozostałych obszarów organizacji w celu uzyskania i przekazywania informacji;
 • Wyszukiwanie, a także przegląd interpretacji, orzecznictw na potrzeby pojawiające się wewnątrz Działu.

Oczekujemy:

 • Ukończone studia wyższe prawnicze;
 • Ugruntowana wiedza i około roczne doświadczenie zawodowe w pracy w dziale prawnym firmy lub kancelarii prawnej;
 • Praktyczną znajomość przepisów prawa cywilnego i handlowego;
 • Praktyczne doświadczenie w obsłudze prawnej klientów wewnętrznych będzie dodatkowym atutem;
 • Komunikacja w języku angielskim na poziomie bardzo dobrym (znajomość terminologii prawniczej). 


Oferujemy:

 • Wyzwania zawodowe związane z możliwością realizacji ciekawych projektów;
 • Dużą samodzielność,
 • Ciekawą pracę w renomowanej instytucji rządowej w pozytywnie nastawionym zespole,

    

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji: CV w języku polskim z dopiskiem  „PAIH_MSOP/25/04/2018”  na adres: rekrutacja@paih.gov.pl

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PAIH_MSOP/25/04/2018. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, jako administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym  PAIH_MSOP/25/04/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Oświadczam jednocześnie, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o tym, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa wyżej.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.
 

Pobierz plik

Aplikuj


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij